Říjnové kalendárium Tišnovska

Říjnové kalendárium Tišnovska

11. ŘÍJNA – PŘED 20 LETY
V pondělí 11. října 1999 proběhl v galerii Jamborova domu slavnostní křest knihy „Tišnovsko: Vlastivěda kraje od Pernštejna k Veveří“. Přítomni byli oba hlavní autoři PhDr. Karel Fic, CSc., a PhDr. Josef Zacpal, pozváni byli i další odborníci, kteří se svou kapitolou podíleli na celkovém úspěchu knihy, vydané nakladatelstvím Bethania.

12. ŘÍJNA – PŘED 315 LETY
V neděli 12. října 1704 vypukl v Tišnově velký požár, při němž shořelo 43 domů a radnice s archivem. Jak napsal známý tišnovský historik Jan Hájek, neštěstí vzniklo „z neopatrnosti souseda Marečka poblíž rathauzu“.

12. ŘÍJNA – PŘED 70 LETY
Ve středu 12. října 1949 se předsednictvo a dozorčí rada Prádelního družstva v Tišnově usnesly přetvořit toto družstvo na jednotné zemědělské družstvo (JZD). Současně byl vytvořen přípravný výbor, do něhož byli jmenováni úřednice Eliška Chutná, ředitelka školky Věnceslava Milková, žena v domácnosti Marie Pešková, rolníci Jaroslav Hovorka, Jan Vrzal a Josef Pavlíček a zahradník Bohumil Křivan. Největší držitel pozemků město Tišnov se zavázal přistoupit jako člen a poskytnout traktor s vlekem a novou místnost pro další prádelnu a sušárnu. Vlastní JZD pak bylo založeno až 15. listopadu 1950, prvním předsedou se stal Jan Vrzal.

14. ŘÍJNA – PŘED 500 LETY
V pátek 14. října 1519 (podle juliánského kalendáře) schválila abatyše Apolonie z Boskovic zřízení bratrstva Božího těla a obdařila je dalšími výsadami. Již o 16 let dříve založil bořitovský farář Jan se dvěma tišnovskými měšťany ve zdejším kostele oltář Božího těla. Ten se stal pro farnost centrem eucharistického kultu, proto se skupina katolických kněží z Tišnovska v čele se zdejším farářem Václavem a proboštem Porta coeli Ondřejem Podešvou rozhodla založit i bratrstvo, jehož členové by rozvíjeli liturgickou oslavu Nejsvětější svátosti. Privilegia daná abatyší poté 8. listopadu 1519 potvrdil olomoucký biskup Stanislav Thurzo a všem zbožným účastníkům obřadů u oltáře udělil čtyřicetidenní odpustky.

14. ŘÍJNA – PŘED 75 LETY
V sobotu 14. října 1944 byl gestapem zatčen Miloš Vlček, který koncem roku 1943 uprchl z nasazení v Německu a skrýval se u místních členů odboje. Po čase se dostal do kontaktu s konfidenty gestapa; ti si získali jeho důvěru a Vlček pro ně pracoval jako nic netušící volavka. I když se jim později po zjištění skutečného stavu věcí vyhýbal, byl přece jen vylákán na schůzku, kde jej gestapo zatklo a po tvrdém výslechu přinutilo k podepsání spolupráce. Nejprve byl nasazen mezi vězně do cel jako informátor a poté vrácen do Tišnova s úkolem vetřít se mezi zbylé odbojáře, záměry gestapa se ale v tomto směru nenaplnily. V únoru 1945 byl Vlček zastřelen partyzány; členové zdejší partyzánské skupiny pak zabili jeho rodiče a sestru, přestože ti neměli s jeho činy nic společného.

20. ŘÍJNA – PŘED 125 LETY
V sobotu 20. října 1894 zemřel Josef Hansel, starosta Tišnova z let 1870 až 1882, tedy po dobu čtyř volebních období. Narodil se 8. července 1821, byl původem Němec a profesí obchodník (v záznamu o pohřbu zapsán jako velkoměšťan a kupec). Jeho rodina bydlela v domě č. 69 na Jungmannově ulici. Po odchodu z úřadu starosty byl ještě dvakrát (1883 a 1885) zvolen členem výboru.

22. ŘÍJNA – PŘED 95 LETY
Ve středu 22. října 1924 zemřel bývalý starosta města JUDr. Karel Seyfert, který stál v čele radnice v létech 1909–1914. Narodil se 9. ledna 1852, do Tišnova přišel jako chlapec z Německého Brodu. Členem výboru se stal v roce 1893 a dlouhou dobu byl blízkým spolupracovníkem tehdejšího starosty Müllera, po jehož úmrtí zaujal jeho místo. V době Seyfertova starostování přijalo město poprvé vlastní jednací řád, do provozu byla uvedena městská elektrárna. Po vypuknutí první světové války na svou funkci rezignoval kvůli srdeční chorobě.

24. ŘÍJNA – PŘED 225 LETY
V pátek 24. října 1794 se v Německém Brodě narodil Josef Fetter, pozdější tišnovský farář a významná osobnost historie našeho města. Podrobně o něm psal v Tišnovských novinách farní kronikář Jan Kos v loňském říjnovém čísle. Fetter zemřel 29. září 1878.

28. ŘÍJNA – PŘED 95 LETY
V úterý 28. října 1924 byl v Předklášteří odhalen k uctění památky padlých v první světové válce pomník s nápisem Mrtvým tvůrcům; autorem je akademický sochař Václav Hynek Mach. Jedná se o pískovcové dílo na kamenném podstavci; kovová jména obětí byla po dobu druhé světové války dočasně odstraněna. Náklady na pomník činily téměř 21 tisíc tehdejších korun.

31. ŘÍJNA – PŘED 785 LETY
V úterý 31. října 1234 (podle juliánského kalendáře) byla markrabětem Přemyslem, synem královny vdovy Konstancie a bratrem českého krále Václava I., podepsána vlastní zakládací listina kláštera Porta coeli. Klášter byl budován od roku 1232, o rok později byl zaznamenán příchod prvního konventu.

31. ŘÍJNA – PŘED 155 LETY
V pondělí 31. října 1864 oznámili radní Diebel a Hansel výboru města, že Tišnov byl vyzván Bystřicí a Novým Městem apelovat na zemský sněm, „aby se v tom pádu, když se zřízení cestovodu železného z Brna na Jihlavu uzavře, taky na to ohled bralo, že by ten cestovod přes Pernštýn a Nové Město se vésti měl, co by k prospěchu celé krajiny bylo a menších nákladů sebou neslo než-li přes Meziříč nebo Třebíč.“ Oba radní se pak zavázali činit v této věci další potřebné kroky „bez náhrady jakéhokoliv nákladu a bez dietů“.

31. ŘÍJNA – PŘED 95 LETY
V pátek 31. října 1924 se narodil Luboš Kostelecký. Syn gymnaziálního profesora se do historie města zapsal především jako organizátor, režisér a herec Karasova divadla, dlouholetý dramaturg cyklů Kruhu přátel hudby, ale také v oblasti sportu jako významný člen Sokola či hráč volejbalu a basketbalu. Zemřel 23. března 2001.

Václav Seyfert

Ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: