Cyklus přednášek věnovaný výchově dětí

Cyklus přednášek věnovaný výchově dětí

Zveme rodiče na cyklus přednášek věnovaný výchově dětí s názvem Spokojené rodičovství. Ve čtyřech setkáních se zaměříme na to, jak si vytvořit spokojené vztahy se svými dětmi, tak aby bylo doma dobře dětem i rodičům.
1. Já jako rodič – úterý 22. 10., od 16.30 do 19.30
Ujasníme si vnitřní rodičovské postoje i to, co potřebujeme ke spokojenému rodičovství. Vysvětlíme si rozdílné rodičovské styly a zaměříme se na rozvíjení vlastní sebedůvěry rodiče a budování respektu k sobě i svému dítěti.
2. Emoce a konflikty – úterý 5. 11., od 16.30 do 19.30
Naučíme se, jak zvládat emoce, které s námi i s dětmi cloumají. Pochopíme důvody nesprávného chování dětí i způsoby nastavování hranic. Zaměříme se na předcházení konfliktům i na jejich řešení.
3. Komunikace – úterý 26. 11., od 16.30 do 19.30
Vysvětlíme si, jak dítěti naslouchat, abychom mu rozuměli, a také jak s dětmi hovořit, aby nám naslouchaly. Pozornost zaměříme i na motivaci dětí ke spolupráci.
4. Podpora dítěte – úterý 10. 12., od 16.30 do 19.30
Účastníci získají podněty, jak vést dítě k zodpovědnosti a samostatnosti, jak ho podpořit na jeho vlastní cestě a pomoci mu vybudovat
sebevědomí a sebejistotu.

Semináře jsou postaveny na teoretických poznatcích Efektivního rodičovství a Montessori přístupu, příkladech z praxe, mnoha sebezkušenostních rodičovských workshopů a osobní zkušenosti lektorky a psycholožky Mgr. Soni Kappelové při výchově dvou synů.

Na přednášky je třeba nahlásit se předem nejlépe e-mailem na studanka.tisnov@gmail.com, případně na tel. 777 706 721.

V říjnu také proběhne:
Podzimní burza dětského oblečení
Přijďte si nakoupit podzimní a zimní oblečení, obuv, sportovní potřeby, hračky, knížky a další věci pro děti od 0 do 15 let. Za pár kaček nakoupíte prima věci od tišnovských maminek. Prodejní den je úterý 8. 10. 2019 od 9.00 do 17.00. Burza se koná v tišnovské sokolovně.

Relaxace a imaginace
Relaxace a imaginace se koná ve čtvrtek 10. 10. od 18.00 pod vedením psycholožky Mgr. Hany Pelčákové Kubecové. Je nutné přihlásit
se předem na e-mail h.kubecova@seznam.cz nebo tel. 736 607 320.

www.studanka-tisnov.cz, www.facebook.com/StudankaTisnov

Radka Štěpanovská, koordinátorka RC, a Soňa Kappelová, členka Rady

Další článek:
Předchozí článek: