Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Proč policie nekontroluje parkování u OC Albert, které je určené pro zákazníky s použitím parkovacích hodin? Parkovací hodiny nepoužívá téměř nikdo a vozidla čekající na volné místo pak blokují příjezdovou komunikaci, zejména autobusy. V dopravní špičce dochází ke kolizním situacím. Radek Kafka 

Dobrý den, pane Kafko. K situaci, kterou popisujete, nedochází v důsledku toho, jestli má někdo za oknem parkovací hodiny nebo nemá. Situace je vyvolaná především nedostatkem parkovacích míst a bezohledností některých řidičů. Je úplně jedno, jestli na parkovišti stojí vozidla s kotoučem nebo bez kotouče, protože parkoviště bude vždy plné. Počet parkovacích míst v okolí OC Albert nemůže nikdy pojmout počet zájemců o parkování. Osvědčeným a účinným řešením na parkovištích u obchodních center je placené parkování se závorou nebo i bez ní, avšak všechna řešení jsou vyloženě v kompetenci samotných obchodníků, jedná se o jejich parkoviště a jejich zákazníky, tedy o jejich zájem.
Jiří Sokol / vedoucí strážník Městské policie Tišnov

Děkuji za odpověď, pane Sokole. Dovolím si s vámi nesouhlasit. Pokud by parkoviště sloužilo pouze ke krátkodobému stání, jak ukládá dopravní značení, netvořily by se zde zácpy. A kdo jiný má provádět kontrolu nad dodržováním zákona a předpisů než městská policie, které to ukládá zákon o obecní policii § 7? Radek Kafka
Máte naprostou pravdu, pane Kafko, že městská policie je příslušná ke kontrole nad dodržováním zákonů, a to také činí, o čemž svědčí počet zjištěných a projednaných přestupků. Pokud však strážník není někdy nebo někde vidět, není to proto, že by tam nechtěl být, ale proto, že v počtu jednoho, max. dvou strážníků na směnu je téměř nemožné být vždy a všude. Jen pro informaci: Městská policie Tišnov neřeší pouze přestupky v dopravě, ale také např. přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo proti majetku. Kontroluje také dodržování obecně závazných vyhlášek a současně se zabývá širokou škálou činností ve prospěch občanů, jako je např. prevence kriminality, odchyt toulavých zvířat, kontrola dětských hřišť a parků, sběr injekčních stříkaček,  vyhledávání autovraků nebo zjišťování poškození chodníků, komunikací, dopravního značení a městského mobiliáře. Dále usměrňuje dopravu při různých uzávěrách nebo nebezpečných situacích náhle vzniklých v silničním provozu. Městská policie Tišnov má také ve správě kontrolu, údržbu a servis parkovacích automatů, vydávání parkovacích karet, agendu Ztrát a nálezů a provozuje Registr jízdních kol. Činností strážníků je daleko víc a v případě zájmu se s nimi můžete seznámit ve Výročních zprávách městské policie nebo mě můžete osobně navštívit. V případě potřeby můžete s důvěrou oslovit také Policii ČR, která má v Tišnově služebnu na ul. Majorova.
Jiří Sokol / vedoucí strážník Městské policie Tišnov

Dobrý den, jak víme, dopravní situace na ulici Dvořákova není dobrá, velmi často je omezen průjezd zejména v oblasti křižovatky chodníček–Dvořákova a obchodu Domácích potřeb č.p. 715 kvůli parkujícím vozům zákazníků obchodu. Rád bych se zeptal, proč se v projektu probíhající rekonstrukce mj. i chodníků nepočítalo s parkovacími zálivy, které by usnadnily provoz a parkování na ul. Dvořákově. Děkuji za odpověď. Igor Michalík
Děkuji Vám za dotaz, pane Michalíku. Máte pravdu, že parkovací zálivy by na ulici Dvořákova pomohly vyřešit problémy s parkováním. V současné době zde probíhá pouze oprava chodníků a veřejného osvětlení, které patří do majetku města Tišnova. Avšak komunikace ulice Dvořákova je ve vlastnictví Jihomoravského kraje, který plánuje a rozhoduje o opravách a rekonstrukci svých komunikací. V současné době nemám informaci o tom, že by v brzkém výhledu byla plánována rekonstrukce této komunikace.
Renata Korčeková / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Dobrý den, prosím, bude již vytvořena autobusová zastávka na silnici ve směru na Železné? Již dříve jsem zde dotaz uplatňovala a byl mi sdělen termín 2019–2020. Na kopci od té doby vznikla spousta nových bytovek a hodilo by se rozšířit možnost vyjet nahoru jak autobusem linky 333, tak linky 332. Děkuji za odpověď. Marie Váňová
Dobrý den, paní Váňová, autobusová zastávka ve směru na Železné je součástí plánované akce „Rekonstrukce ulic Riegrova a Černohorská“. Zastávka je v rámci této akce vyprojektovaná a stavebně povolená. Jedná se však o společnou akci města Tišnova a Jihomoravského kraje a v současné době se čeká na rozhodnutí Jihomoravského kraje, kdy přistoupí k realizaci. Ing. Zbyněk Košťál / Odbor investic a projektové podpory 

Vážená paní Sukeníková, včera v odpoledních hodinách probíhala aplikace herbicidu na ulici Hybešova prováděná tišnovskou firmou Nativi Garden s. r. o. Zeptal jsem se pracovníků této firmy, jaký herbicid aplikují, a byl jsem ubezpečen, že se nejedná o Roundup.  Nechali mě nahlédnout do auta a ukázali mi kanystr s herbicidem (AGROKLASIK 360 TF), jehož aktivní složkou je také glyfosát. Uvítám odpovědi na následující dotazy: proč nebyly dodrženy podmínky použití herbicidu AGROKLASIK 360 TF ve veřejném prostoru (http://
eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Detail.aspx?id=30920)? Za Vašeho předchůdce Ing. Drhlíka se uvažovalo o jiné alternativě řešení plevelů ve veřejném prostoru. Hodlá město Tišnov i nadále používat glyfosát ve veřejném prostoru? S pozdravem Břetislav Koudela
Dobrý den, pane Koudelo, není mi bohužel jasné, jaké nedodržení podmínek máte na mysli. Na Vámi uvedeném odkazu i v aktuálním věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (http://eagri.cz/public/web/file/615116/Vestnik_2019.pdf) je Agroklasik 360 TF uveden v Seznamu povolených přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin 2019 s tím, že zásoby tohoto přípravku lze spotřebovat do 4. 7. 2020. Město Tišnov omezilo v tomto roce používání herbicidů na minimum. Chodníky jsme ošetřovali převážně mechanicky, ručně a větší plochy také strojem na hubení plevele horkou vodou. Hledáme jiné účinné možnosti, nicméně najít řešení pro přibližně 34 000 m2 chodníků není jednoduché.
Bc. et Bc. Yara Sukeníková / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

Další článek:
Předchozí článek: