O gratulacích jubilantům počtvrté – tentokrát s Petrou Kappelovou především ovítání občánků

O gratulacích jubilantům počtvrté – tentokrát s Petrou Kappelovou především ovítání občánků

PaedDr. Petra Kappelová, současná zástupkyně ředitele na Základní škole Smíškova, začala v Komisi pro občanské záležitosti pracovat před devíti roky, v době svého vstupu do komunální politiky. „Členství úzce souviselo i s mým povoláním, celoživotní prací s dětmi, komunikativností a schopností vnímat potřeby druhých. Nejprve jsem se zapojila do návštěv jubilantů – starších spoluobčanů a seznamovala se, jako nováček, s velmi příjemným, poměrně stabilním kolektivem komise a s její prací,“ vzpomíná na svoje začátky v této oblasti.

Od roku 2014 převzala kromě návštěv jubilantů spoluorganizaci akce pro jinou věkovou kategorii – obřad vítání nejmladších občánků města. „Slavnostní obřad si užívají kromě právem pyšných rodičů také sourozenci miminka a často i jejich prarodiče. Výjimečnost události je zdůrazněna prostředím tišnovské obřadní síně, hudbou, slavnostním oblečením i připraveným programem. K přítomným promlouvá předsedkyně komise, paní Pavla Veselá Hanusová, pak následuje zápis do pamětní knihy, fotografování děťátka v obřadní kolébce, předání dárků – kytička pro mámu, zlatý přívěsek pro miminko, první dětská knížečka a tišnovský bryndáček. To vše je doprovázeno pásmem básniček a písniček v podání dětí z tišnovských škol. Celá událost není dlouhá, a máte-li strach, že Vaše miminko zrovna nebude ,společensky naladěno’, mohu Vás uklidnit, že i s tím se počítá.“

Vítání občánků se koná čtyřikrát či pětkrát do roka a vždy jsou obřadně přivítány tři skupinky malých Tišnováků. V tomto roce se ceremoniál opět uskuteční ještě v září a v listopadu. „Naše poděkování za přípravu této slavnosti si zcela jistě zaslouží nejen všichni členové komise, ale i další zúčastnění a také děti tišnovských škol,“ podotýká paní Kappelová. „Mé osobní díky pak patří mojí profesní kolegyni, paní Aleně Adamcové, za pomoc a výbornou přípravu účinkujících školáků. Největší poděkování samozřejmě chci adresovat všem Vám, kteří se cítíte být Tišnováky, účastníte se této společenské události a s laskavým humorem vnímáte má závěrečná slova v obřadní síni ,… a zase někdy na shledanou‘.“

Václav Seyfert

Foto z archivu paní Kappelové

Další článek:
Předchozí článek: