Novinky v problematice oddlužení 6/2019

Novinky v problematice oddlužení 6/2019

V minulém roce bylo podle Exekutorské komory v exekuci 821 300 lidí. V osobním bankrotu je podle Institutu prevence a řešení předlužení 114 000 lidí.

Od 1. června 2019 začala platit novela insolvenčního zákona, která rozšiřuje okruh dlužníků s nesplatitelnými dluhy, kteří se nově mohou přihlásit do osobního bankrotu. Přirozeným závěrem bankrotu by poté mělo být oddlužení. Soudy až do zmiňovaného data povolovaly osobní bankrot pouze lidem, kteří prokázali, že dokážou během pěti let splatit třetinu svých závazků. Nyní už tato hranice neplatí. Dále však platí, že dlužník musí mít více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit.

Ale ani nový systém není pro všechny. Na vyhlášení osobního bankrotu a zastavení všech exekucí nemá nárok ten, kdo nemůže splácet alespoň 2 178 korun Kč měsíčně. Těm, kdo splní vstupní podmínky, se nabízejí dvě varianty, jak oddlužením projít. Jednak rychlejší, tedy splacení 60 % závazků během tří let, jednak jako dosud, klasická, pětiletá. V pětileté delší lhůtě se dlužník osvědčí, pokud splatí 30 % svých závazků. Pokud by splatil méně, o jeho oddlužení by na konci procesu rozhodoval soud. Může se tedy stát, že bude žít pět let s minimem finančních prostředků a splácet dluhy, soud ale nakonec definitivní oddlužení zamítne a znovu se tak ocitne v exekuci.

Rychleji a jednodušeji se mohou oddlužit důchodci nebo invalidé (II. a III. stupně). Těm bude stačit tři roky dodržovat splátkový kalendář (s minimální splátkou 2 178 korun) bez ohledu na zbylou výši dluhu. Nevztahuje se na ně tedy podmínka 60 % dluhu. Jejich oddlužení se bude řídit pravidly pětiletého oddlužení, bude ale trvat 3 roky.

Za situace, že vlastníte nějaký majetek, počítejte s tím, že vždy bude zpeněžen i váš majetek. Novela ale zavádí zákaz zpeněžování nepatrného majetku a ochranu přiměřeného obydlí dlužníka.

Oblastní charita Tišnov pomáhá lidem v dluzích prostřednictvím Poradny Porta se sídlem v Tišnově, Ráboňova 116. Poradna je podle zákona tzv. akreditovanou osobou, tzn. je oprávněna za Vás podávat návrhy na povolení oddlužení. V případě dalších dotazů si sjednejte konzultační schůzku u vedoucí poradny paní Mgr. Evy Urbánkové na tel. 731 453 275.

Petra Burianová, Poradna Porta

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: