Výběrové řízení

Výběrové řízení

Tajemnice Městského úřadu Tišnov

VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení pozice

 Asistent(-ka) starosty města

Popis pracovní pozice:

 • administrativní a organizační podpora vedení města (plnění úkolů spojených s úřední činností starosty města a členů rady města, správa kalendáře, organizace a příprava schůzek, příprava podkladů k jednání), zpracování programu a materiálů pro jednání zastupitelstva a rady města, včetně přímé účasti na jednáních,
 • zpracování textů, tabulek a prezentací,
 • vyhotovení a evidence zápisů z jednání,
 • organizace přijímání návštěv a oficiálních hostů a další.

Požadavky:

 • vzdělání minimálně středoškolské, zakončené maturitní zkouškou,
 • znalost prostředí státní správy a samosprávy výhodou,
 • znalost příslušné legislativy (zejména zákona č. 128/2000 Sb., o obcích),
 • zkušenosti z administrativy, časová flexibilita,
 • dobrá počítačová gramotnost (nejméně Word, Excel, PowerPoint, práce s internetem,

další znalosti výhodou),

 • řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič
 • nekonfliktnost, komunikativnost, asertivita, pečlivost, samostatnost, reprezentativní vystupování, organizační schopnosti,
 • základní komunikační znalost cizího jazyka (AJ nebo NJ) výhodou.

Nástup dle dohody.

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců     ve veřejných službách a správě, platová třída 8.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO  10.10.2019

– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  TIŠNOV,

– písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 10.10.2019 – do 14:00 hod.,

a to v zalepené obálce s textem: „VŘ – Asistent(-ka) starosty města – NEOTVÍRAT“.

–        V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.

–        K přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

–        Před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Informace o náležitostech zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.tisnov.cz v sekci Úřad/ Ochrana os. údajů (GDPR)/obecné informace.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Mgr. Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: