Otvíráme Svazkovou mateřskou školu Venkov

Otvíráme Svazkovou mateřskou školu Venkov

Když se v roce 2016 DSO Tišnovsko rozhodlo podpořit aktivitu svých obcí, řešících dlouhotrvající problém při umísťování dětí v okolních předškolních zařízeních, dokázalo to hlavní, co je jejím smyslem: podpořit a pomoct obcím k prosazování společných zájmů v úzké spolupráci. A to se našemu svazku opravdu povedlo!

V průběhu 2,5 let proběhly všechny změny v orgánech DSO, zpracování projektové dokumentace záměru, zajištění a přijetí dotace pro výstavbu budovy z MŠMT a JMK, výstavby komunikace a jiné. V současné době ve školce probíhá vybavování tříd a prostorů samotné budovy nábytkem se vším, co je nutné k jejímu provozu. Díky podpoře z JMK je zajištěno pořízení vybavení mateřské školy dle potřeb dětí.

Výsledkem našeho téměř 3letého snažení je zřízení nové školské právnické osoby s názvem Svazková mateřská škola VENKOV. Investorem výstavby je obec Železné, a protože byla MŠ v průběhu letošních prázdnin řádně zkolaudována, DSO Tišnovsko zajistilo její převod s právem hospodaření do majetku svazku Tišnovsko. Slavnostní zahájení MŠ proběhne první školní den, tedy 2. 9. 2019. Mateřská škola sídlí v přírodním a klidném prostředí se skvělou dostupností pro hromadnou i individuální dopravu. Školka je dvoutřídá a bonusem je cílená logopedická prevence. Věříme tedy, že nejen tato přidaná hodnota, ale i kvalitní nové zázemí, zájem a individuální péče o každé dítě v naší svazkové školce přinesou Vám, rodičům, i Vám, obcím, kteří jste byli v přímém kontaktu celého problému, to největší ulehčení a pomoc. Děkujeme za váš zájem, trpělivost a všem zapojeným obcím za vynikající spolupráci, finanční pomoc a nadšení spoluvytvářet něco nového v našem regionu, a dokonce i zcela neobvyklého v kraji.

Miriam Jedličková, manažerka DSO Tišnovsko

Foto: archiv DSO Tišnovsko

Další článek:
Předchozí článek: