Péče o děti v RC Studánka ve školním roce 2019/2020

Péče o děti v RC Studánka ve školním roce 2019/2020

Dětská skupina Potůček
Potůček je určen pro tišnovské děti mladší 4 let, které se z kapacitních důvodů nedostaly do MŠ. Jeho zřizovatelem je Rodinné centrum Studánka, je provozován v souladu se zákonem 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, hygienickou vyhláškou č. 410/2005 Sb. a je řádně registrován Ministerstvem práce a sociálních věcí v registru dětských skupin. Kapacita dětské skupiny je 23 míst a na financování jejího provozu se podílí MAS Brána Vysočiny a město Tišnov.
Kde: Květnická 821, Tišnov; k dispozici jsou dvě zčásti propojené místnosti a oplocené venkovní hřiště.
Otevírací doba: 6.30–16.30 (každý všední den včetně prázdnin).
Strava: Celodenní včetně pitného režimu (je zajištěna dovozem obědů z MŠ U Humpolky, svačinky jsou připravovány v Potůčku).
Cena: Za pobyt dítěte v Potůčku rodiče hradí „příspěvek na stravovací služby“, částka se při nepřítomnosti dítěte nevrací a nebude ji možno odečítat z daně z příjmu. Jedná se o příspěvek na zajištění stravy, a nikoli o „školkovné“.
docházka 4–5 dní v týdnu: 1 500 Kč
docházka 2–3 dny v týdnu: 1 200 Kč
Principy péče: Dětem jsou nabízeny věku přiměřené aktivity (výtvarné, hudební, sportovní a didaktické), které jsou tematicky propojeny týdenním a měsíčním výchovným plánem. V Potůčku využíváme i montessori pomůcky a uplatňujeme prvky tohoto pedagogicko-výchovného směru. O děti pečují tři kvalifikované pečovatelky, dále zde pracuje školnice (stará se o přípravu svačinek, výdej obědů a o úklid).
Jak se přihlásit: Přijímací řízení bude probíhat až po ukončení přijímacího řízení do tišnovských mateřských škol, to je v době 3. 6. až 21. 6. 2019. V 1. kole přijímacího řízení budou přijímány pouze děti, které
1. mají trvalý pobyt v Tišnově
2. dosáhnou věku tří let do 30. 4. 2020
3. prošly přijímacím řízením do alespoň jedné z tišnovských MŠ a do žádné z jimi vybraných tišnovských školek se nedostaly
Kontakt, dotazy: manažerka dětské skupiny Mgr. Kateřina Hromčíková (studanka.potucek@gmail.com, 777 706 723), www. studanka-tisnov.cz.

Péče o děti Jezírko
Jezírko je zařízení školkového typu pro děti od 2 do 4 let, které RC Studánka provozuje již od roku 2012. Jezírko je provozováno na základě vázané živnosti „Péče o děti do tří let věku v denním režimu“. Naším cílem je co nejvíce vyjít vstříc poptávce rodičů a zajistit flexibilní péči o jejich děti. Můžete proto přihlásit děti na každodenní, pravidelnou (např. 2 nebo 3 dny v týdnu), nepravidelnou nebo též polodenní docházku. Po domluvě je možné přijmout i děti mladší 2 let. Podmínkou je individuální péče (viz ceník níže). Přijímáme děti bez ohledu na trvalé bydliště a zaměstnanost rodičů až do naplnění naší kapacity. Péče o děti je
plně hrazena rodiči, provoz Jezírka není hrazen z žádné dotace.
Kde: Riegrova 318, Tišnov (přímo v budově RC Studánka); K dispozici je také uzavřené dětské hřiště a tělocvična.
Otevírací doba: 7.00–16.00 (každý všední den včetně prázdnin).
Strava: Celodenní včetně pitného režimu (je zajištěna dovozem obědů od externího dodavatele, svačinky připravují pečovatelky přímo v Jezírku).
Cena: Skládá se ze stravného a „školkovného“. Školkovné lze uplatnit jako sleva na dani (za rok 2019 až do výše 13 350 Kč).
Strava celodenní 50 Kč/den
polodenní 40 Kč /den

Individuální péče – dítě má pro sebe ve třídě jednu pečovatelku, která se stará pouze o něj. Pro děti mladší 2 let je automatická, pro děti okolo dvou let dle individuální potřeby každého dítěte. Principy péče: Nabízíme péči s pravidelným denním programem a aktivitami vedoucími k rozvoji dětí po všech stránkách. Důraz klademe na individuální přístup k dětem, známé, bezpečné a laskavé prostředí. O děti pečuje stálý tým zkušených certifikovaných pečovatelek, Jezírkovou „normou“ je 1 pečovatelka na 5 dětí.
Jak se přihlásit: Do Jezírka je možno přihlásit se již nyní, o přijetí rozhoduje pořadí při podání přihlášky. V případě zájmu kontaktujte koordinátorku hlídání paní Blanku Mahelovou.
Kontakt, dotazy: koordinátorka hlídání Blanka Mahelová (studanka.jezirko@gmail.com, 775 050 558), www.studanka-tisnov.cz.

Kateřina Hromčíková, manažerka dětské skupiny

Další článek:
Předchozí článek: