Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta města Tišnova na základě § 16 písm. a) a v souladu s ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční

v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místa konání voleb:
okrsek č. 1 – volební místnost v budově Mateřské školy Na Paloučku – Horova č. p. 960
pro voliče s adresou trvalého pobytu (není-li uvedeno jinak, platí pro celou ulici): Brněnská 198, 498, 800, 909, 916, 1600, 1890, Cihlářská, Hanákova, Hradčanská, Jamborova, Mahenova, Mánesova, Mrštíkova, Na Nové, Olbrachtova, Těsnohlídkova, Trnec, U Lubě, U Pily

okrsek č. 2 – volební místnost v budově restaurace Na Terase – Hornická č. p. 1698
pro voliče s adresou trvalého pobytu (není-li uvedeno jinak, platí pro celou ulici): Brněnská 429, 500, 711, 722, 764, 791, 897, 1513, 1533, 1688, 1689, Erbenova, Halasova, Hornická 950–953, 957, 1519–1530, 1698, Horova

okrsek č. 3 – volební místnost v budově Základní školy Smíškova – Smíškova č. p. 840
pro voliče s adresou trvalého pobytu (není-li uvedeno jinak, platí pro celou ulici): Alšova, Brněnská 184, 262, 264, 268, 271, 280, 282, 284, 291, 292, 305, 320, 352, 381, 406, 421, 472, 488, 700, 701, 727, 728, 767, 841, 1569, Chodníček, Dobrovského, Dvořákova, Havlíčkova, Hornická 468–471, 899–901, Hřbitovní, Husova, Hybešova, Hynka Bíma, Kvapilova, Máchova, Majorova, Na Mlékárně, Na Rybníčku, Purkyňova, Revoluční, Riegrova 212, 285, 302, 313, 331, 335, 340, 348, 389, 390, 397, 425, 707, Smetanova, Smíškova, U Humpolky 1862, Vrchlického, Wagnerova

okrsek č. 4 – volební místnost v budově Městského kulturního střediska Tišnov – Mlýnská č. p. 152
pro voliče s adresou trvalého pobytu (není-li uvedeno jinak, platí pro celou ulici): Brněnská 2–4, 6, 7, 9–11, 147–151, 153–159, 178, 185, 196, 231, 232, 234, 252, 260, 286, 325, 475, 792, 1710–1712, 1739, 1887, 1935, Cáhlovská, Červený Mlýn, Dvořáčkova, Halouzkova, Janáčkova, Jungmannova, Karasova, Klášterská, Koráb, Kostelní, Mlýnská, Moukova, Nádražní, Na Kopečku, Na Loukách, Na Zahrádkách, nám.Komenského, nám. Míru, Neumannova, Ostrovec, Pejškov, Pod Květnicí, Procházkova, Ráboňova, Radniční, Trmačov, U Humpolky (kromě č. p. 1862), U Náhonu, U Střelnice, U Svratky, U Tratě, Za Krétou, Za Mlýnem

Čísla popisná větší než 1000 a menší než 1500 jsou domy z katastrálního území Předklášteří. Tito občané hlasují v Předklášteří (zejména ul. Za Mlýnem).

okrsek č. 5 – volební místnost v budově Gymnázia Tišnov – Na Hrádku č. p. 20
pro voliče s adresou trvalého pobytu (není-li uvedeno jinak, platí pro celou ulici): Bezručova, Černohorská, Drbalova, Družstevní, Jiráskova, Kukýrna, Květnická 821, 1610–1620, 1717–1724, 1944, Lomnická, Na Hrádku, nám. 28. října, Nerudova, Parolkova, Polní, Riegrova 25, 270, 281, 310–312, 318, 321, 323, 324, 332, 431–435, 676, 677, 686, Sv. Čecha, Tyršova

okrsek č. 6 – volební místnost v budově Základní školy Tišnov – nám. 28. října č. p. 1708
pro voliče s adresou trvalého pobytu (není-li uvedeno jinak, platí pro celou ulici): Dřínová, Králova (kromě č. p. 1742), Květnická 1621–1640, 1684, Osvobození

okrsek č. 7 – volební místnost v budově bývalé školy – Jamné č. p. 28
pro voliče s adresou trvalého pobytu v místní části Jamné

okrsek č. 8 – volební místnost v budově Kulturního domu – Hajánky č. p. 42
pro voliče s adresou trvalého pobytu v místní části Hajánky a Hájek

okrsek č. 9 – volební místnost v budově Centra sociálních služeb – Králova č. p. 1742
pro voliče s adresou trvalého pobytu (není-li uvedeno jinak, platí pro celou ulici): Dlouhá, Formánkova, K Čimperku, Králova 1742, Kuthanova, Marie Pavlíkové, Na Honech, Ranného, Štěpánova, Valova

3. Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů před druhým dnem voleb (od 10. 4. 2019) přihlášen na území města k pobytu a nejpozději dne 14. 4. 2019 požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (dále jen „volič“), pokud u něj nenastala překážka výkonu volebního práva.

4. Volit na území města Tišnova mohou také voliči, kteří nemají na území města Tišnova trvalý pobyt, a to na voličský průkaz, nebo voliči, kteří byli k zápisu do seznamu voličů k datu 4. 5. 2019 nahlášeni Nemocnicí Tišnov, příspěvkovou organizací, a dále voliči, kteří se v období od 14. 4. 2019 přihlásili k trvalému pobytu do Tišnova a prokáží, že byli v místě předchozího bydliště ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vyškrtnuti.

5. Volič je povinen prokázat ve volební místnosti svou totožnost a státní občanství, občan České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Občan jiného členského státu EU tak učiní např. průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo občanským průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.

6. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Ze závažných, zejména zdravotních důvodů může volič předem požádat Městský úřad Tišnov, nebo ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla zřízena.

7. Informace o základních zásadách hlasování do Evropského parlamentu na území České republiky ve všech jazycích členských států Evropské unie budou voličům na požádání poskytnuty na podatelně Městského úřadu Tišnov, nám. Míru č. p. 346 (budova nad poliklinikou).

8. Hlasovací lístky budou doručeny voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. nejpozději 21. 5. 2019. Na žádost voliče mu budou vydány ve volební místnosti.

Další článek:
Předchozí článek: