Květnový program pro děti i dospělé

Květnový program pro děti i dospělé

V květnu jsme pro vás připravili řadu zajímavých aktivit. Podrobné informace naleznete na www.studanka-tisnov.cz nebo na FB. Na aktivity je třeba nahlásit se předem! K přihlášení využijte e-mail studanka.tisnov@gmail.com. V případě zájmu zajistíme hlídání dětí.

Předporodní příprava
Ve čtvrtek 23. 5. v 18.15–20.00 hodin začíná kurz předporodní přípravy. Základ tvoří tři setkání s certifikovanou dulou a laktační poradkyní Martinou  Holíkovou Blahovou, v nichž se budeme věnovat těhotenství, přípravě na porod, výběru porodnice, porodnímu plánu, průběhu porodu, bondingu, šestinedělí, kojení a péči o novorozence. Jedno setkání s fyzioterapeutkou Mgr. Martinou Šaclovou je zaměřeno na bezpečné polohování a manipulaci s novorozencem.

Den dětí ve Studánce
Přijďte se svými dětmi v úterý 28. 5. od 9.00 do12.00 hodin do RC Studánka oslavit Den dětí. Návštěvníky přijede rozveselit klaun Bublíno se svým bublinovým vystoupením. V balónkové dílničce si vyrobíte zvířátko nebo třeba meč. Pro velké i malé návštěvníky bude připraveno občerstvení a pro děti také skákací hrady. Na akci je nutné se nahlásit přes rezervační systém RC Studánka.

Relaxace a imaginace
Přijďte si odpočinout po náročném pracovním vytížení! Relaxační metody přinášejí pocity osvěžení, uklidnění a štěstí. Relaxace a imaginace se koná ve čtvrtek 30. 5. od 18.30 hodin pod vedením psycholožky Mgr. Hany Pelčákové Kubecové. Je nutné přihlásit se předem na e-mail h.kubecova@seznam.cz nebo tel. 736 607 320.

Aktivity projektu „Rodičovství jako příležitost“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina. Jeho součástí jsou aktivity 1, 2, 3, 5. Projekt Kulturní akce pro rodiny s dětmi (aktivita 4) a Projekt psychologické podpory pro rodiny (aktivita 5) je realizován za finanční podpory města Tišnova.

Dobrovolníkem ve Studánce
Rodinné centrum Studánka dlouhodobě a úspěšně funguje díky nadšení a ochotě dobrovolníků. Nacházejí u nás přátelskou komunitu, ocenění, podněty pro osobní rozvoj i inspiraci ke smysluplnému trávení času se svými dětmi. Vážíme si času i energie, který Studánce věnují. Jako poděkování nabízíme dobrovolníkům prostor pro aktivní trávení volného času, možnost se realizovat nebo se vzdělávat. Potěší nás, pokud se rozhodnete přidat se ke studánkovým dobrovolníkům. Možná umíte něco, co chcete sdílet s ostatními. Pokud jste kreativní, můžete se stát od září novou lektorkou výtvarného kroužku Šikulkové. Pomoci nám můžete i jako služební maminka v herně nebo dobrovolník na akcích pro veřejnost. Více informací získáte na tel. 777 706 724 nebo v kanceláři RC.

Děkujeme za podporu Ministerstvu práce a sociálních věcí, z jehož rozpočtu jsme v roce 2019 získali dotaci na projekt „Rodičovství jako příležitost“. Díky projektu nabídne RC Studánka aktivity zaměřené na posílení rodičovských kompetencí, podporu funkční rodiny a zkvalitňování rodinných a partnerských vztahů. Prostřednictvím projektu chceme rodičům ukázat, že rodičovství a péče o děti nebrání osobnímu růstu, ale právě naopak vybízí k práci na sobě samém a na vztazích a komunikaci v rodině. V rámci projektu nabídneme předporodní aktivity, dlouhodobé kurzy o vývoji dítěte, přednášky a semináře zaměřené na výchovu, partnerské a rodinné vztahy či osobnostní růst. Součástí projektu je také odborné psychologické poradenství a systematická práce s rodiči dětí s ADHD.

Rodinné centrum Studánka,
Riegrova 318, Tišnov
www.studanka-tisnov.cz,
www.facebook.com/StudankaTisnov

Radka Štěpanovská, koordinátorka centra, a Zuzana Kurdiovská, členka spolku

Další článek:
Předchozí článek: