Nové informační panely u významných krajinných prvků

Nové informační panely u významných krajinných prvků

V bezprostředním okolí Tišnova se nachází tři registrované významné krajinné prvky podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – Kolbábkův kopeček a Svobodnice s Janouškovou zmolou směrem na Železné v blízkosti areálu Vitar a Čimperská lada směrem na Lomničku, prvky, na jejichž území probíhá již od roku 2014 celková obnova.

Cílem obnovy je rekonstrukce zanedbaných, dlouhodobě neudržovaných ploch a jejich návrat k přírodě blízkému charakteru travinobylinných společenstev a extenzivních sadů s výskytem řady významných druhů teplomilných rostlin a bezobratlých, které by bez odpovídající péče byly nenávratně ztraceny. Tato obnova je finančně podporována městem Tišnov a od roku 2017 také z Operačního programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí. Práce provádí Český svaz ochránců přírody.

Po čtyřech letech intenzivní péče, kdy jsou již patrné markantní rozdíly před započetím prací, a po jednotlivých etapách managementových zásahů se město Tišnov, za přispění Jihomoravského kraje, rozhodlo celý projekt pomyslně korunovat osazením informačních panelů, které zajímavosti těchto lokalit přiblíží veřejnosti. Práce zde však zdaleka nekončí. Záměrem města Tišnova je zachování těchto hodnotných částí krajiny do budoucna, podpora zájmu občanů o přírodní krásy v okolí Tišnova a přiblížení významnosti těchto lokalit návštěvníkům.

Ilona Chaloupková, Odbor životního prostředí

Foto: archiv MěÚ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: