DEN ZEMĚ

DEN ZEMĚ

„Environmentální vzdělávání je a bude v našem středisku volného času prioritou.” To jsou slova naší paní ředitelky Mgr. Ivany Kroutilové, kterými končila svůj článek v jednom z předcházejících čísel Tišnovských novin. „Předávání relevantních informací o stavu životního prostředí dětem považuji za nesmírně cenné a důležité,“ pokračovala v příspěvku novin. Pátek 5. dubna 2019 byl tedy oním dnem, kdy jsme opět v Inspiru dětem, žákům, ale i široké veřejnosti připravili jako každý rok ke Dni Země environmentální aktivity a pravdivé informace.

Letošní ročník měl podtitul Voda v krajině. Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého života na Zemi. Již Evropská vodní charta ze 6. května 1968 ve Štrasburku říká: • Bez vody není života. • Zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné • Znečišťování vody způsobuje škody člověku a ostatním organismům závislým na vodě. • Jakost vody musí odpovídat požadavkům pro různé způsoby jejího využití, zejména normám lidského zdraví. • Po vrácení použité vody do zdroje nesmí voda zabránit jeho dalšímu použití. • Pro zachování vodních zdrojů má zásadní vliv rostlinstvo, především les. • Vodní zdroje musí být zachovány. • Příslušné orgány musí plánovat účelné hospodaření s vodními zdroji. • Ochrana vody vyžaduje intenzivní vědecký výzkum, výchovu odborníků a informování veřejnosti. • Voda je společným majetkem, jehož hodnota musí být všemi uznávána. A musí být využívána účelně a ekonomicky. • Hospodaření s vodními zdroji by se mělo provádět v rámci povodí, a nikoli v rámci politických nebo správních hranic. • Voda nezná hranic a jako společný zdroj vyžaduje spolupráci.

V době velkých klimatických změn dějících se na naší planetě je právě důležité, aby se o vodu, její zachování i udržení v krajině zajímalo stále více lidí. Jednou z nich je i „šestnáctiletá švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová, která byla nominována na Nobelovu cenu za mír. Školačka inspirovala v posledních měsících celosvětovou studentskou kampaň, která má přimět politiky k důslednější ochraně klimatu a snižování emisí“, píší Lidovky.cz.

V našich Inspiro aktivitách se návštěvníci mohli seznámit s kvalitou vody z různých zdrojů, osvěžili si vědomosti o velkém a malém koloběhu vody, vodních tocích v České republice, dále o typech půdy s praktickými ukázkami z okolí Tišnova. Rozdíl mezi půdou z pole a půdou z lesa pokrytou mechem ve spojitosti se zadržováním vody v krajině byl markantní. Byl k dispozici i vyrobený model vodního toku, kde návštěvníci na vlastní oči viděli, jak rychle voda mizí z krajiny v regulovaném toku a jak naopak může využívat a využívá přirozeného, meandrového toku. Jak zaplavuje půdu a dodává přirozenou vláhu, která jinak v příliš regulované řece rychle odtéká. Stanoviště byla zaměřena rovněž na poznávání bezobratlých i obratlých živočichů, květin a stromů. Díky družinám na ZŠ Smíškova a ZŠ ZaHRAda prošlo stanovišti na cca 50 dětí. Velká škoda, že se akce neúčastnila širší veřejnost.

Stromů a keřů se týkala druhá část Inspiro Dne Země, která měla za úkol vlastním příkladem se přičinit o zadržení vody v krajině. Konkrétně vysazením jedlých stromů a keřů v nově upraveném okolí venkovní učebny u Inspira v tzv. Zelené arše. Za odborného dohledu pana Stanislava Pařízka byly vysázeny stromy – moruše bílá a jeřáb moravský sladkoplodý, dále keře rakytník řešetlákový, muchovník velkokvětý, líska velkoplodá, keřové třešně a náš téměř tišnovský keř dřín obecný. Aby stavbou učebny neubylo zelené plochy v intravilánu města, bude ještě v době po Velikonocích archa osázena rozchodníky a bude v Tišnově opět jednou z prvních vlaštovek zelených střech. Veškeré práce i pracovní postupy jsou v souladu s podmínkami zakládání přírodních zahrad. Na dalších akcích bychom chtěli vytvořit výukové prvky v zahradě. Všichni jste srdečně vítáni.

Monika Chlupová Fruhwirtová, pedagožka

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: