Přírodní hřiště MŠ U Humpolky

Přírodní hřiště MŠ U Humpolky

Město Tišnov obdrželo dotaci na vybudování přírodního hřiště Mateřské školy U Humpolky, na pracovišti Květnická.

Projekt zahrnuje výsadbu stromů a keřů, umístění nových herních prvků z přírodních materiálů, realizaci amfiteátru se špalkovým sezením sloužícím jako letní výukové prostory, osazení trvalkových a bylinkových záhonů a dalších prvků, které budou využívány k výuce, výchově a osvětě dětí v oblasti ekologie.

V průběhu podzimních měsíců loňského roku začaly úpravy zahrady. Za pomoci rodičů byly demontovány původní herní prvky, které byly přesunuty na pracoviště U Humpolky, pomocí techniky odstraněny asfaltové plochy, obruby pískovišť, betonové zídky a sejmuta ornice. Došlo ke srovnání terénu a kultivaci půdy. V měsíci březnu začala samotná realizace – založení mlatové cesty, dopadových ploch, došlo k obnově vegetačních prvků, jejichž součástí jsou i herní environmentální prvky a pomůcky doplněné vhodným mobiliářem.

Účelem projektu je vytvořit zahradu, která bude děti inspirovat k prohloubení jejich vztahu k životnímu prostředí a k životu v souladu s přírodou.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Eva Švecová, Odbor investic a projektové podpory

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: