Teplo T informuje: Změny ve společnosti a konečné vyúčtování roku 2018

Teplo T informuje: Změny ve společnosti a konečné vyúčtování roku 2018

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o interní změně v rámci naší společnosti, kdy od března letošního roku je novým společníkem firmy TEPLO T s. r. o. společnost innogy Energo s. r. o. Společnost innogy Energo s. r. o. je součástí nadnárodní skupiny innogy, která je evropským leaderem v oboru energetiky, teplárenství a obnovitelných zdrojů energie.

Rádi bychom vás v souvislosti s touto změnou ujistili, že naše smluvní vztahy tímto nejsou nijak dotčeny a dodávky tepla jsou a budou i nadále realizovány na základě stávajících smluv na dodávku tepla. Jako odběratelé tepelné energie ze soustavy CZT máte tedy i nadále plnou garanci odběru tepla ze soustavy CZT na základě stávajících platných smluv.

Jsme přesvědčeni, že vstup nového partnera do naší společnosti naopak přinese nové výhody pro vás, naše zákazníky. O nových produktech a službách vás budeme průběžně informovat. V uplynulých týdnech jsme taktéž provedli konečné vyúčtování ceny tepelné energie roku 2018. Z výsledku je zřejmé dosažení meziroční úspory nákladů v soustavě CZT ve výši 1,5 milionu korun při zachování stejné průměrné jednotkové ceny tepelné energie roku 2017.

Snížení celkových nákladů v loňském roce bylo způsobeno jednak nižší spotřebou tepla vlivem teplého počasí, ale také úsporou spotřeby zemního plynu dosaženou zkvalitňováním systému řízení a zvýšením efektivity soustavy CZT. Bylo dosaženo úspory spotřeby zemního plynu ve výši cca 350 tisíc korun (což představuje cca 23% podíl na celkové úspoře). Zvyšování efektivity soustavy CZT je oblast, které proto budeme věnovat vytrvalou pozornost i v budoucnu.

Naší snahou je trvalé dosahování konkurenceschopné, pro zákazníka přijatelné cenové hladiny při současném dodržování kvality služeb v rámci dodávek tepelné energie v dlouholetém horizontu.

Radek Sláma

 

„O jednání ve věci vstupu strategického partnera do společnosti TEPLO T s. r. o. bylo město ze strany vedení společnosti průběžně informováno od roku 2015. Není to tedy žádnou novinkou a také komplex smluv uzavíraných mezi městem a společností TEPLO T s. r. o. v červnu 2018 byl koncipován s tímto vědomím. Podstatné je, že se touto změnou nikterak nemění závazky společnosti TEPLO T s. r. o. vůči odběratelům a městu. Tento krok vedení města vnímá jako možnost pro stabilizaci systému CZT do budoucna. V příštím čísle Tišnovských novin přineseme o této problematice podrobnější informace.“

Martin Sebera, místostarosta Tišnova pro energetiku

 

Foto: pixabay.com

Další článek:
Předchozí článek: