Adaptace Tišnova na klimatické změny

Adaptace Tišnova na klimatické změny

Dne 27. února proběhlo druhé setkání nad otázkami klimatických změn. Tentokrát přijali pozvání zástupci firmy ASITIS s. r. o., kteří představili využití satelitního snímkování zemského povrchu při hodnocení současného stavu krajiny. A to především sledování stavu zeleně a množství vlhkosti v půdě. Takto získané podklady jsou cenným zdrojem pro další návrhy vedoucí ke zlepšení retence vody v krajině a v efektivnější péči o zeleň.

O čem se na setkáních bavíme? O přizpůsobení se probíhajícím klimatickým změnám. Nepoužívám termín „oteplování“, protože nedostatečně popisuje projevy počasí. K oteplování bezpochyby dochází. Je to změřený fakt, přestože na některých částech zeměkoule se vyskytly prudké mrazy a Arktida, dle sledování, přimrzá. Je to dáno tím, že s oteplováním se mění průběh doposud ustálených klimatických jevů, jako je směr, rychlost a trasa proudění např. Golfského proudu.

Mohlo by se zdát, že my, schovaní uprostřed Evropy, jsme před takovými extrémy v bezpečí. To možná ano. Nemusíme se hroutit, když se v únoru projedeme při 18 °C na kole. Ani náhlé mrazy nás příliš nezaskočí. Nějaké ty vichřice už jsme také přežili. Ovšem to, co se děje, je plíživější, a o to možná destruktivnější. Klimatické prognózy pro Českou republiku do nejbližších let jednoznačně naznačují pokračování dosavadních trendů. Srážky se v ročním průměru nezvyšují. Bohužel ale rostou průměrné roční teploty.

S oteplováním se objevují nové druhy hmyzu. Loňská invaze housenek zavíječe zimostrázového, teplomilného východoasijského motýla, sežrala zimostrázy široko daleko. Nejen cizí hmyz, ale rozmáhají se i cizí plevele, teplomilné nemoci, usychají velké porosty lesů smrkových i borových. Ubývá hmyzu a ptáků. Ryby se v přehřátých vodách dusí. Na zahrádkách je čím dál obtížnější pěstovat obvyklé druhy zelenin.

Situaci vnímám jako vážnou. Není už otázkou, jestli budeme řešit problémy s teplotními extrémy a suchem. Otázkou je, jak je budeme řešit, protože problémy už máme. Proto se na setkáních ptáme: Jak se v Tišnově připravit na sucha i extrémy? Jsme připraveni na související výpadky elektrického proudu v případě poškození rozvodů vichřicemi? Dokážeme dlouhodobě zajistit vodu pro obce s nedostatečnými vodními zdroji? Mají hasiči dostatečné vybavení na hašení rozsáhlých lesních požárů, ke kterým snadno dojde v horkém, suchém a větrném počasí?

Zapojte se do hledání cest k efektivní adaptaci na změnu. V dubnu se budeme věnovat akcím pro přírodu. Čištění řek, úklidu odpadků. Setkáme se v květnu nad otázkami konkrétních kroků k zadržení vody na zahrádkách. Ukážeme si příklady, jak vyjít s malým množstvím vody nejen v rodinném domě. Zamyslíme  se nad soběstačností v nejširším slova smyslu. Termín a místo setkání budou zveřejněny v příštích TN.

Hana Ondrušková

ilustrační foto

 

Další článek:
Předchozí článek: