Úvodní slovo

Úvodní slovo

Vážené čtenářky a čtenáři jarního vydání Tišnovských novin, v pátek 15. března letošního roku bylo počasí přece jenom o něco lepší než před 80 lety v Tišnově. Tehdy, abych trochu připomněl toto smutné výročí, se odpoledne v ulicích Tišnova objevila okupační německá armáda. Podle pamětníků byly ulice vylidněné, většina tehdejších obyvatel byla schována doma se strachem v očekávání nejisté budoucnosti. Na náměstí přesto na vojsko čekali od poledne tišnovští Němci a několik Čechů – členů Národní obce fašistické. To je krátká vzpomínka od pamětníka na připomenutí nedávné historie a nyní k současnosti.

Minulý týden skončil téměř dva roky trvající soudní spor o platnost části územního plánu v místě bývalé pily. Město tento spor vyhrálo stejně tak i následnou kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu. Radost z rozhodnutí pochopitelně mám, ale je trochu kalená tím, že jsme všichni společně zaplatili za specializované právní zastoupení a soudní výlohy více jak 100 tisíc korun a druhá strana měla jistě podobné náklady. Snad jsme se všichni poučili do budoucnosti a příště se soudům radši vyhneme.  Většinou z nich má prospěch úplně někdo jiný.

Z letošních větších investičních akcí zahájíme kompletní revitalizaci 10 bytů v ulici Na Mlékárně, kde z velké části využijeme dotaci. S pomocí dotace budeme také modernizovat a navyšovat kapacitu kuchyně v ZŠ na náměstí 28. října.

Bydlící na ulici Dlouhé bych chtěl trochu potěšit a připomenout jim, že v příštím roce budeme mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech upravovat celou volnou plochu na park (mimo místa pro novou budovu mateřské školky), místo pro odpočinek a setkávání. Projekt parku pro územní rozhodnutí bude dokončen letos na podzim.

Na letošní rok připravujeme možnost vstupu na koupaliště uživatelům karty MultiSport, kterou firmy poskytují svým zaměstnancům jako jeden ze zaměstnaneckých benefitů. Uživatelé těchto karet dostanou informace o možnosti využití našeho koupaliště. Počítáme i s tím, že v zimní sezóně kartu bude možné používat k vstupu na ledovou plochu u ZŠ Smíškova.

Závěrem bych se chtěl připomenout s další sousedskou knihovnou z předělané telefonní budky na rohu ulic Králova a Květnická. Doufám, že bude sloužit jak těm, kteří tam věnují svoje již nepotřebné knihy, tak i těm, kteří budou knihy využívat pro svoje poučení a zábavu. Čtěme!

Karel Souček, místostarosta Tišnova

Další článek:
Předchozí článek: