Masopust a zachování starých tradic

Masopust a zachování starých tradic

Obdobím tří králů končí vánoční čas a začíná období masopustu. Protože Velikonoce jsou svátky pohyblivé, může masopust připadnout na období delší než měsíc, a to od 1. února do 7. března. Je to krátké období před začátkem postní doby. Odehrává se před Popeleční středou, která letos připadla na 6. března.

Období masopustu a s ním spojované staré zvyky jsou jiné na vesnici než ve městě. V sobotu 2. března jsem se zúčastnil masopustního veselí v Hajánkách, Hájku a Jamném. Maškarní průvod chodil od stavení ke stavení. Občané nabídli různé občerstvení, pohoštění a také něco pro zahřátí, takže průvod byl stále veselejší. Celou cestu hráli muzikanti a velice pěkně.

Dnes se ve většině míst neslaví masopust v takovém rozsahu jako dříve. Obnovme staré tradice a přispějme k lepším mezilidským vztahům.

Text i foto Josef Permedla

Další článek:
Předchozí článek: