Přijďte na to také!

Přijďte na to také!

Počínaje loňským červnem o sobě dala v Tišnově několikrát vědět iniciativa, která si říká Na to přijdem! Nejde o žádný registrovaný spolek, je to naprosto volné sdružení osob, které navzájem spojuje přesvědčení, že některé jevy či události odehrávající se v naší společnosti prostě není možné nechávat bez povšimnutí a že je proti nim naopak nutno viditelně vystoupit. Sešel jsem se počátkem března s panem Michalem Rezkem, který ve výše popsaném společenství patří k nejaktivnějším, abych se o pohnutkách i počinech iniciativy dozvěděl další podrobnosti.

„Vzniklo to více než před rokem při společném posezení na Humpolce. Sešlo se nás tam několik zhruba čtyřicátníků a shodli jsme se na tom, že politická situace je u nás neporovnatelně horší než krátce po listopadu ‘89. Jsou mezi námi voliči různých stran, mnozí se aktivně zapojují do činnosti místních spolků typu Za sebevědomé Tišnovsko či Hojnost. V té době se hodně jezdilo do Brna na protestní akce slovenských studentů po zavraždění novináře Jána Kuciaka, potkávali jsme se i na některých shromážděních v Praze a řekli jsme si, že je potřeba tyhle aktivity přiblížit více k Tišnovu…“

Zajímavé, ale možná spíše příznačné je na této skupině osob mimo jiné to, že většinou nejde přímo o Tišnováky; do značné míry jsou to – jak se dnes říká – „náplavy“, lidé, kteří se do okolí Tišnova přistěhovali odjinud. Samotný Michal Rezek žije s rodinou v Dolních Loučkách a říká: „Vy si to přímo v Tišnově možná ani neuvědomujete, ale okolí Vašeho města, to jsou dnes doslova ostrůvky pozitivní deviace. Z různých měst se sem postupně nastěhovala velká alternativní komunita lidí, které přilákala jak krásná příroda, tak i fakt, že se u Vás děje poměrně dost zajímavých věcí.“

První akcí v Tišnově, kterou iniciativa uspořádala, bylo 5. června setkání nazvané „Jednou provždy“, na němž vyjádřila svůj nesouhlas s vládou, která by se opírala o podporu Komunistické strany Čech a Moravy. Šlo o celorepublikovou kampaň vyvolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii, jehož aktivity jsou představitelům tišnovského sdružení blízké. Na náměstí Míru se tehdy sešlo asi 80 dospělých a 40 dětí. Několikrát se pak v Tišnově konal speciální happening vždy první středu v měsíci, kdy se v poledne při zvuku sirén sešlo několik lidí u morového sloupu na Komenského náměstí, aby dali najevo svůj nesouhlas s faktem, že tu máme premiéra s podivnou minulostí i praktikami.

Při výročí 100 let republiky uspořádala tišnovská iniciativa občanské shromáždění na náměstí 28. října, kde se ve velmi špatném počasí sešlo asi 50 lidí, zaznělo tu několik proslovů, u zbudovaného stanu hrála hudba. Když se blížilo datum 17. listopadu, došlo ke kontaktu s Milošem Syslem ze spolku Continuum vitae a představitelé Na to přijdem! se potom jednak několika scénkami podíleli na náměstí na vzpomínkové akci Okamžiky svobody a především nazítří asi v pět hodin ráno vyvěsili z ochozu rozhledny na Klucanině obrovské havlovské srdce vyhotovené na reklamní plachtě rozměrů zhruba 7 × 10 metrů. „Tuhle věc jsme bohužel trochu podcenili,“ říká dnes už s úsměvem Michal Rezek. „Měli jsme představu, že srdce zde bude viset zhruba 14 dnů, ale netušili jsme, co s plachtou udělá vítr, takže za dva dny musela jít dolů.“ K listopadovému výročí, tentokrát dokonce kulatému, se ale iniciativa určitě adekvátně vysloví i letos.

Do budoucna se volné sdružení Na to přijdem! chce i nadále připojovat k akcím Milionu chvilek pro demokracii, sleduje se především „plíživá“ destrukce nezávislých médií, a pokud budou vládní strany a prezident nadále zasahovat do činnosti České televize a Českého rozhlasu, není prý vyloučena větší protestní akce. „My si uvnitř sebe klademe otázku, zda máme oslovovat pouze stejné typy lidí, jakými jsme sami, nebo zda zkoušet probudit i ty v podstatě spokojené s dnešním stavem,“ říká dále Michal Rezek. „Spíše ale docházíme k závěru, že nemáme ambice tento druhý břeh přesvědčovat, zřejmě to ani neumíme – prostě jen chceme, aby protesty zaznívaly i tady a mobilizovali se ti lhostejní, z nichž někteří s námi potenciálně souhlasí, ale patří k té většině veřejnosti, která je bohužel k dění kolem sebe navenek imunní, i když se jí třeba některé věci taky nelíbí.“

Novým záběrem aktivistů by měla být i vystoupení k nečinnosti vlád při naplňování mezinárodních dohod na ochranu klimatu. Popořili akci Fridays For Future, školní stávky pro klima, které proběhly 15. března a byly vyvolány nedávným prohlášením švédské školačky Grety Thunbergové; ta jako by znovuprobudila svět do té míry, že v Belgii už například odstoupila ministryně životního prostředí. „Věci týkající se klimatu jsou úplně stejně zásadní jako ochrana demokracie, ty záležitosti jsou provázané, neboť v autoritářském režimu není možno bojovat proti nevratným změnám. Odcházejí lesy, šíří se kůrovcová kalamita, hodně dostává zabrat i Tišnovsko: v Chytálkách, Pejškově či Vohančicích například vyschly studny a připravovaný plán opevnění břehů Svratky jde úplně opačným směrem, než by bylo potřeba.“ 

A co vlastně znamená název „Na to přijdem!“? Je tím myšleno, že se té či oné prospěšné akce prostě určitě zúčastníme, ale v druhém plánu to lze chápat i tak, že přijdeme na to, jak některé věci dělat lépe než dosud. Což by mělo platit pro celou občanskou společnost.

Václav Seyfert

Velké červené srdce zavěsili v listopadu na tišnovskou rozhlednu zástupci iniciativy Na to přijdem! Fotografie pochází z facebookových stránek tohoto sdružení.

Další článek:
Předchozí článek: