Výběrové řízení

Výběrové řízení

Příloha č. 2 k Výběrovému řízení  vyhlášeném dne 26. 2. 2019 pro obsazení pozice

Referent/ka Odboru investic a projektové podpory

(investiční referent/ka):

 Tajemnice Městského úřadu Tišnov

PRODLUŽUJE TERMÍN PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

 do 24. 4. 2019, do 17:00 hod.

 Všechny ostatní náležitosti vyhlášení zůstávají beze změn.

 

 

Tajemnice Městského úřadu Tišnov vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pozice

 Referent/ka Odboru investic a projektové podpory

(investiční referent/ka)

Popis pracovní pozice:

 • Organizace předprojektové, projektové přípravy a vlastní realizace investičních akcí města,
 • vedení evidence uzavřených smluv o dílo a kontrola jejich dodržování.

Požadavky:

 • SŠ, VOŠ nebo VŠ vzdělání technického zaměření, stavební směr výhodou,
 • znalost zákonů ve veřejné správě vítána (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon
  č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; zákon
  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vše ve znění pozdějších předpisů),
 • dobrá znalost práce s PC,
 • ŘP skup. B,
 • morální bezúhonnost,
 • komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a časová flexibilita, obchodní uvažování, kreativní schopnosti.

Nástup dle dohody.

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 9-10.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO  20.03.2019

– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  TIŠNOV,

– písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 20.03.2019 – do 17:00 hod.,

a to v zalepené obálce s textem: „Výběrové řízení – Referent/ka OIPP – NEOTVÍRAT“.

–          V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.

–          K přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

–          Před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Informace o náležitostech zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.tisnov.cz v sekci Úřad/ Ochrana os. údajů (GDPR)/obecné informace.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Mgr. Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: