Poděkování personálu kavárny

Poděkování personálu kavárny

Dne 7. března letošního roku do kavárny Pohoda zavítal tým domácího hospice, aby se podělil o zkušenosti s péčí o nevyléčitelně nemocné v jejich přirozeném prostředí domova. Účastníci besedy se tak mohli více dozvědět o tom, kdy je vhodná domácí hospicová péče, o které nemocné se tým hospice může postarat, jaká jsou kritéria k přijetí do služby. Zaznělo slovo lékaře, paliativní sestry a koordinátorky hospicové péče.

Hovořilo se především o životě. O životě s nevyléčitelnou nemocí, o důstojném závěru životní pouti, o tom, co hospic přináší nejen nemocným lidem a jejich rodinám, ale i samotnému týmu hospice. Do diskuze se zapojili rovněž lidé v kavárně a sdělovali své zkušenosti s péčí o své blízké.

Každý člověk na druhý břeh života jednou dojde. Kéž se nám v naší společnosti podaří vrátit se zpět do doby, kdy lidé umírali doma v kruhu svých blízkých a respektoval se přirozený odchod života. Kéž také bude do budoucna respektována svoboda a autonomie každého člověka, který si o závěru svého života bude moci rozhodovat sám.

Za uskutečnění besedy a vstřícnost velmi děkujeme milému personálu kavárny Pohoda, kde nám všem bylo velmi příjemně a cítili jsme se skutečně v pohodě.

Jana Křížová, koordinátorka služby Domácí hospicové péče

Foto: Pixabay.com

 

Další článek:
Předchozí článek: