Do hlubin pravěku!

Do hlubin pravěku!

Podhorácké muzeum v Předklášteří vás prostřednictvím svého nového výstavního projektu zve na pomyslnou dobrodružnou výpravu do hluboké historie země a přírody. Výstava „Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana“ představuje tvorbu pětice výtvarníků, kteří navazují na práci malíře Zdeňka Buriana. Tito autoři se vyznávají z obdivu k Burianovým malbám a kresbám, které je fascinovaly už v dětství jako ilustrace v knihách paleontologa Zdeňka Augusty nebo Eduarda Štorcha a které později nasměrovaly jejich vlastní tvorbu.

Ta vytváří spojení mezi oblastí umění a vědy. Malíři totiž spolupracují s přírodovědci na tvorbě přesných zpodobení prehistorické fauny a flóry. K propagaci tohoto oboru vědecké umělecké rekonstrukce a k šíření odkazu Zdeňka Buriana vytvořili sdružení výtvarníků PAS (Paleoart – Art and Science, Paleoart – Umění a věda) a do dnešní doby uspořádali řadu úspěšných výstav.

Na aktuální výstavě v Podhoráckém muzeu ožívá v obrazech a trojrozměrných modelech úžasný svět známých i méně známých živočichů obývajících naši planetu před miliony lety až po období nedlouho před příchodem člověka. Můžeme se tak seznámit s prvními obyvateli prvohorních moří nebo se pomyslně projít nekonečnými karbonskými pralesy a močály. Nechybí ani malby zachycující populární dinosaury či symbol pravěku – srstnatého mamuta.

Výstava v Podhoráckém muzeu v Předklášteří prezentuje kromě tvorby členů sdružení PAS a obrazů jejich inspirátora Zdeňka Buriana také paleontologické a archeologické exponáty ze sbírek muzea a z dalších institucí. Budete si moci prohlédnout stoličku mamuta, zkameněliny stop ještěra nalezené na Tišnovsku nebo repliky kamenných nástrojů používaných pravěkými lovci. A nebude chybět herna pro děti i hravé dospělé návštěvníky.

Hana Fadingerová

P. Modlitba, Guanodon bernissartensis, olej na plátně

Další článek:
Předchozí článek: