Vzpomínka na jednu výstavu

Vzpomínka na jednu výstavu

V minulých číslech Tišnovských novin byla otištěna historie 40 let Klubu přátel výtvarného umění (KPVU). Byla to dlouhá historie plná významných kulturních událostí. Dovolte mi, abych zde ještě zavzpomínal na jednu výstavu, která se zařadila na vrchol žebříčku v činnosti spolku.

V roce 1987 se konala výstava ke stému výročí narození malíře Josefa Jambora. Svým rozsahem to byla jedna z největších prezentací tvorby tohoto vynikajícího umělce. Pro výstavu byl zvolen prostor tělocvičny u Základní školy Smíškova, a to z důvodu prostorových i požadavků na zabezpečení ochrany vystavených děl. Výstavu připravil KPVU ve spolupráci s městem Tišnovem. Vystaveno bylo víc než 150 obrazů, většinou ze soukromých sbírek. Soukromí sběratelé bez obav a ochotně zapůjčili své obrazy.

Výstava byla organizačně velmi náročná, ale díky členům klubu byla instalace na profesionální úrovni. K výstavě byl vydán barevný katalog v poměrně vysokém nákladu pěti tisíc kusů. Z tohoto množství se podařilo zachovat jen pár výtisků pro archiv. Katalog byl v průběhu vernisáže a prvních dvou týdnů výstavy rozebrán. Na organizaci akce se významnou měrou podílela tajemnice městského úřadu Jana Vavřinová a místostarosta Zdeněk Melkes. Výstava byla 24 hodin denně hlídána dobrovolníky z řad členů KPVU bez nároku na jakoukoli odměnu.

Velkolepé bylo také zahájení výstavy, kterého se zúčastnily špičky kulturního a politického života okresu a kraje. Výstavu uvedl doc. A. B. Král a tělocvična byla zaplněna včetně přilehlé chodby. O výstavu byl mimořádný zájem z řad veřejnosti. O sobotách a nedělích parkovaly v ulici Na Rybníčku desítky aut a autobusů s návštěvníky i z daleka. Tuto výstavu zhlédlo více než 10 tisíc návštěvníků, přičemž děti a studenti měli vstup volný. Úspěch opravdu nevídaný.

Nezůstalo však pouze u této výstavy umělce a KPVU jako jediný připomínal tvorbu Josefa Jambora na dalších výstavách, i když v daleko menším rozsahu a všechny měly vždy vysokou návštěvnost. Osobnost malíře Josefa Jambora, který žil v Tišnově od roku 1931 až do své smrti, si to právem zaslouží.

Miroslav Pavlík

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: