Výstavu si užil Jan Saudek i návštěvníci

Výstavu si užil Jan Saudek i návštěvníci

Čtvrtou výstavou Sedm krát deset fotografií z cyklu 7 × 10 (obrazy, grafiky, sochy a fotografie) oslavil spolek Art Periscope své desetileté působení. Na vernisáži v prostorách OÚ Předklášteří se v sobotu 2. března sešlo sedm vystavujících fotografů. Z Prahy přijeli Jan Saudek, Jan Svatoš a Ivan Král, z Brna Libor Teplý a Vratislav Hnátek a také zde vystavovali místní Antonín Nahodil a Michal Beneš. Mistr Saudek měl výstavu na Tišnovsku poprvé.

Poděkování za spolupráci patří OÚ Předklášteří, MěKS Tišnov a hlavnímu sponzorovi firmě JICOM spol. s r. o. Dále městu Tišnov a firmám: KORAL s. r. o., BAUMAT s. r. o., NEJEZ stavitel s. r. o., Ing. Pokorný Petr, RPE s. r. o. a Tišnovskému pivovaru. Zvláštní poděkování zaslouží pan Pavel Bortlík za zapůjčení své sbírky starých fotoaparátů a spolek Dobromysl za pomoc při hlídání výstavy.

Největší zásluhu na účasti Jana Saudka na výstavě má však tišnovský rodák, moderátor, spisovatel a televizní producent Luboš Xaver Veselý. Tomu patří rovněž poděkování a věříme, že to nebyla poslední vzájemná spolupráce.

Doufejme, že pramen inspirace spolku Art Periscope ještě zdaleka nevyschnul a že bude ještě dlouhá léta lákat na další úspěšné akce své diváky a čtenáře.

Zdeněk Jílek

Foto: Michal Beneš

Další článek:
Předchozí článek: