Poslechový pořad i velikonoční výstava

Poslechový pořad i velikonoční výstava

Poslechový pořad Písničky ze starých časů
CSS Tišnov a deTOX vás zvou na cyklus poslechových pořadů Ze starých časů, které připravuje a komentuje pan Ing. Václav Seyfert. Přijďte se zaposlouchat:
středa 10. 4. – Zvoní…
středa 22. 5. – Zvláštní zoologická zahrada
Sejdeme se v knihovně CSS Tišnov, začátek vždy v 15 hodin. Vstupné dobrovolné.

Pravidelné aktivity
Cvičení: pondělí, středa, pátek od 8 do 9 hodin
Harmonizační cvičení: středa 15.30–16.30 hodin
Procvičování paměti: úterý 8.30–9.30 hodin, od 9.30 zpívání
Procházky: čtvrtek od 13 hodin (v případě, že není jiná akce či výlet)
Tvořivé dílny: pátek 13–15 hodin
Knihovna: pondělí, pátek 10–12 hodin
Všechny činnosti jsou určeny pro seniory z Tišnova a okolí (nejen z DPS).

Termíny plavání ve Wellness Kuřim
Duben 3. 4. 2019 (první středa v měsíci)
17. 4. 2019 (třetí středa v měsíci)
Květen 1. 5. 2019 (první středa v měsíci)
15. 5. 2019 (třetí středa v měsíci)
Odjezd od Podhorácké restaurace je v 11.45 hodin. Doprava a vstupné: 110 Kč. Přihlašování a bližší informace: Ing. Petra Tomšíková, mob. 730 193 325, Marta Špirková, mob. 773 590 274 nebo osobně v knihovně Centra sociálních služeb Tišnov, Králova 1742. V případě nízkého počtu účastníků se v daném termínu nepojede.

Punkevní jeskyně Moravského krasu
Zveme na zájezd do Punkevních jeskyní Moravského krasu ve čtvrtek 4. 4. Odjezd autobusu od Podhorácké restaurace v 8.30 hodin. Cena 490 Kč. V ceně zájezdu je doprava, vstupenka do jeskyní, silniční vláček a lanová dráha. Silničním vláčkem se příjemně přesuneme až před vchod Punkevní jeskyně. Uvnitř budeme procházet mohutnými dómy a chodbami s krápníkovou výzdobou, tzv. Suchou částí jeskyně, na dno propasti Macochy. Po prohlídce Macochy bude následovat projížďka na motorových člunech po podzemní říčce Punkvě. Součástí plavby bude krátká prohlídka Masarykova dómu, nejkrásnější prostory Punkevních jeskyní. Doba prohlídky: cca 60 minut, délka trasy: 800 m, délka vodní plavby: 450 m. Nebude chybět jízda lanovou dráhou, která vede od Punkevních jeskyní na Horní můstek propasti Macochy. Zpět k autobusu (parkoviště Skalní mlýn) se svezeme opět silničním vláčkem.
Při zpáteční cestě je plánována zastávka v restauraci na oběd. Předpokládaný návrat v cca 15.30 hodin. Přihlašování a bližší informace: kulturní pracovnice Ing. Petra Tomšíková, mob. 730 193 325. Maximální počet účastníků je navýšen, je možné se ještě přihlásit.

Koniklece – Malhostovická pecka
Ve čtvrtek 11. 4. se vydáme za krásami přírody na kopec Malhostovická pecka, kde se, věřím, budeme moci podívat na vykvetlé Koniklece (Pulsatilly). Pojedeme autem v 13 hodin od hlavního vstupu do CSS Tišnov. Procházku zakončíme posezením v cukrárně. Cena 70 Kč (doprava autem). Předpokládaný návrat v 15.30 hodin. Přihlašování a bližší informace: kulturní pracovnice CSS Tišnov Ing. Petra Tomšíková, tel. 730 193 325.

Velikonoční výstava
CSS Tišnov zve na prodejní velikonoční výstavu, která se koná v úterý 16. 4. od 9.00 do 16.00 hodin v prostorách DPS Králova. Vstupné dobrovolné. Upozorňujeme účastníky, že akce bude fotografována. Vybrané snímky budou zveřejněny na webových stránkách Centra sociálních služeb Tišnov, v části Fotogalerie, případně v Tišnovských novinách nebo v novinách Tišnovsko-Kuřimsko.

Velikonoce na zámku Lysice
Ve čtvrtek 18. 4. se koná zájezd do zámku Lysice, ve kterém se uskuteční tradiční výstava „Jaro na zámku“. Zámecké komnaty a sály doslova rozkvetou velkým velikonočním a jarním květinovým aranžmá. V předzámčí zámku čeká pro zájemce zámecká kavárna a k individuální prohlídce i zámecká zahrada. Odjezd autobusu od Podhorácké restaurace je v 9.00 hodin. Cena 270 Kč (doprava + vstup do zámku a zahrady + výstava). Předpokládaný návrat do 15.00 hodin. Přihlašování a bližší informace: kulturní pracovnice Ing. Petra Tomšíková, mob. 730 193 325.

Flora Olomouc, jarní etapa
CSS Tišnov zve na zájezd proslulé květinové výstavy Flora Olomouc, a to ve čtvrtek 25. 4. Odjezd autobusu od Podhorácké restaurace je v 8.00 hodin. Cena: 230 korun (cena za dopravu).Vstup si hradí každý sám na místě (dospělí 150 Kč, důchodci 80 Kč, ZTP a ZTP/P 60 Kč). Výstavu doplní vyhledávané jarní zahradnické trhy s pestrou nabídkou květin, rostlinného materiálu, zahradnických pomůcek a hobby potřeb, dále veletrh zahradní mechanizace. Při zpáteční cestě je plánována zastávka v restauraci na pozdní oběd (večeři). Předpokládaný návrat do 18.00 hodin. Přihlašování a bližší informace: kulturní pracovnice Ing. Petra Tomšíková, mob. 730 193 325.

Jeskyně Blanických rytířů
Ve čtvrtek 9. 5. se uskuteční zájezd do Rudky u Kunštátu, kde navštívíme dílo rodáka z nedalekého Bořitova Stanislava Rolínka „Jeskyně Blanických rytířů“, které je unikátní, inspirované českou historií. Odjezd autobusu od Podhorácké restaurace je v 9.00 hodin. Cena 220 korun. V ceně zájezdu je doprava, vstupenka do jeskyní a na rozhlednu, zahrada smyslů – hmatová stezka. Po prohlídce jeskyně, rozhledny a zahrady smyslů je plánován oběd v restauraci v bezprostřední blízkosti areálu. Předpokládaný návrat v cca 15.00 hodin. Přihlašování a bližší informace: kulturní pracovnice Ing. Petra Tomšíková, mob. 730 193 325.

Den matek – „Dívka k rytmu zrozená…“
U příležitosti Dne matek se koná hudební představení „Dívka k rytmu zrozená…“, a to ve čtvrtek 16. 5. ve 14.00 hodin v jídelně DPS Králova. Šarmantní dáma Blanka, která má ráda krásné šaty, zapěje půvabné písně z dob, kdy na plátnech kin byl největší hvězdou Oldřich Nový, kdy módní časopisy měly názvy jako Dámské Akademické Módní Listy, Chic Pari-sienne či Revue Eva a kdy v hudebním průmyslu dominovala třeba Inka Zemánková a Melody boys R. A. Dvorského. Pěvkyni doprovází trio hudebníků na akustické nástroje – basa, cajon, kytara. Upozorňujeme účastníky, že akce bude fotografována. Vybrané snímky budou zveřejněny na webových stránkách Centra sociálních služeb Tišnov, v části Fotogalerie, případně v Tišnovských novinách nebo v novinách Tišnovsko-Kuřimsko.

Bachova květová terapie – bylinné esence
Metoda harmonizace lidské osobnosti působením jemných látek Systém 38 Bachových květů z divoce rostoucích rostlin a stromů slouží ke zvládnutí přechodných negativních nálad mysli. Pokud Vás lákají témata „Duševní očista“, „Sebepoznání“, „Větší stabilita osobnosti“, „Odolnost vůči duševním a psychosomatickým poruchám“, „Prevence proti tělesným nemocem“, „Podpora při odborném ošetřování“, dozvíte se více na přednášce Ing. Petry Tomšíkové, ve středu 29. 5. od 14.00 hodin v knihovně DPS Králova. Vstupné dobrovolné.

Plavba po Dalešické přehradě
Exkurze do vodní elektrárny Dalešice a prohlídka „Postřižinského“ pivovaru. CSS Tišnov zve v pondělí 24. 6. na plavbu lodí po Dalešické přehradě, dále na exkurzi do vodní elektrárny Dalešice a návštěvu Pivovaru Dalešice, kde poobědváme a zhlédneme prohlídku historické části pivovaru, resp. Muzeum rakousko-uherského pivovarnictví (stará kotelna, strojovna a zrekonstruovaná historická varna. Místo natáčení slavné koupací scény z filmu Postřižiny). Dále se dozvíme o historii Dalešického pivovaru i parostrojní výrobě piva. Odjezd autobusu od Podhorácké restaurace je v 7.45 hodin. Cena 380 korun. V ceně zájezdu je doprava autobusem, lodní vstupenka, exkurze vodní elektrárny Dalešice a vstupenka na prohlídkový okruh: Muzeum rakousko-uherského pivovarnictví. Předpokládaný návrat v cca 16.30 hodin. Přihlašování a bližší informace: kulturní pracovnice Ing. Petra Tomšíková, mob. 730 193 325.

 

Petra Tomšíková, kulturní pracovnice

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: