Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

„Musíme vědět, že jsme stvořeni k větším věcem než k tomu,
abychom byli pouhým číslem na světě,
že tu nejsme pro diplomy a tituly, pro tu či onu práci.
Byli jsme stvořeni, abychom milovali a byli milováni.“
Matka Tereza

V prvních lednových dnech letošního roku se i u nás na Tišnovsku konala tradiční celonárodní veřejná akce, Tříkrálová sbírka, která spojuje lidi a pozvedá naše srdce k lásce. Dává nám příležitost k setkávání a spolupráci lidí různých generací. Také se může stát cestou, jak obdarovat druhé, přinést potřebným pomoc a naději, ale i najít cestu k sobě navzájem.

Charita Česká republika přijala v roce 2000 v obnovené podobě starodávnou tříkrálovou tradici a Tříkrálová sbírka se tak letos uskutečnila již po devatenácté. Její výtěžek v rámci Oblastní charity Tišnov byl 1 668 873 korun, což je o 109 982 korun více než loni.

Tyto prostředky budou využity na podporu nově se rozvíjející služby Domácí hospicové péče a také na zkvalitnění našich stávajících terénních služeb – pečovatelské a ošetřovatelské. Část výtěžku zamíří i do Chráněného bydlení ve Skryjích, na podporu lidí s mentálním postižením nebo na Charitní záchrannou síť, která nabízí pomoc lidem v akutní nouzi. Tyto finance podpoří i Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, odborné sociální poradenství Poradna Porta Tišnov, humanitární pomoc u nás i v zahraničí a také dobrovolnickou činnost, která usnadňuje péči profesionálů.

Poděkování patří i partnerům Tříkrálové sbírky OCH Tišnov, kterými jsou Wellness Kuřim a MěKS Tišnov. Pomáhají nám zajišťovat zaslouženou odměnu pro tříkrálové koledníky. Děkujeme všem, kteří otevřeli své srdce potřebným a tvoří tak velké společenství lidí dobré vůle.

Velké díky vám.

Pavla Caudrová, koordinátorka Tříkrálové sbírky

Foto: Josef Permedla

 

Další článek:
Předchozí článek: