Pracovní skupiny projektu MAP Rozvoje vzdělávání Tišnov II

Pracovní skupiny projektu MAP Rozvoje vzdělávání Tišnov II

Na území ORP Tišnov působí 27 mateřských a základních škol (včetně školy praktické a komunitní), všechny školy se do projektu Místní akční plán vzdělávání II zapojily a aktivně spolupracují na uskutečňování jeho vize.

Pracovní skupiny navržené a schválené řídícím výborem se schází na společných setkáních, sdílejí informace a rozvíjí vzájemnou spolupráci. V rámci projektu MAP II v ORP Tišnov byly zřízeny čtyři povinné pracovní skupiny a pracovní skupina oborová/tematická. Pracovní skupiny jsou tvořeny odborníky na dané téma (mají své odborné garanty a vedoucí), ale zváni jsou všichni aktéři ve vzdělávání v území. Povinné pracovní skupiny mají svá setkání minimálně čtyřikrát ročně, pracovní skupiny oborové/tematické dle potřeby. Pracovní skupiny spolupracují s realizačním týmem v naplňování úkolů projektu.

Povinné pracovní skupiny jsou Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Rovné příležitosti a Financování.

Pracovní skupiny oborové/tematické jsou Kariéroví poradci, Školní družiny a kluby, Cizí jazyky, Kuchařky a Environmentální výchova.

Formují se další pracovní skupiny např. Regionální identita, Polytechnika a robotika, Výchova k demokracii, Školní parlamenty. Dále se dle potřeby schází zřizovatelé, rodiče (KPŠ a Školské rady), ředitelé. Snahou je, aby setkání pracovních skupin probíhala co nejvíce v reálných vzdělávacích  prostorách, tj. ve školách, organizacích zájmového a neformálního vzdělávání, firmách atd. Například pracovní skupina Čtenářská gramotnost realizuje své aktivity v tišnovské knihovně, kariéroví poradci se schází ve firmách v regionu atp.

Kromě pravidelných vzdělávacích akcí a setkání pracovních skupin nyní probíhá Akademie pro ředitele a rozjíždíme sdílenou databázi na školení, vzdělávacích programů, činností pro družiny a školní kluby, místní registr dostupných pracovníků škol a volných míst v MŠ a přehled šablon.

Aktuálně vyhodnocujeme dotazník na potřeby škol, který vyplnila každá škola z ORP Tišnov a z něho nyní čerpáme pro plánování dalších aktivit tak, aby odpovídaly reálným potřebám škol v našem území. A začínáme s organizací Letní školy MAP – zjišťujeme na školách zájem o toto prázdninové vzdělávání
a na říjen plánujeme dvoudenní výjezdní akci pro ředitelky a ředitele do Koučink akademie v Libchavách.

Aktivity plánované pro veřejnost – workshopy (nejen) pro rodiče:
25. 4. od 16 do 19 hodin Výchova dívek
23. 5. od 16 do 19 hodin Výchova chlapců
Obě akce proběhnou ve velkém sále MěKS, Mlýnská 152, Tišnov.

Celý dokument projektu MAP II, Strategický rámec a Akční plán a informace o akcích hledejte na webových stránkách http://www.tisnov.cz/aktuality-1.
Aktuální informace a pozvánky nově i na Facebooku (MAP Tišnovsko).

Petra Šnepfenbergová

Pracovní skupina financování. Foto: Libuše Beranová

Další článek:
Předchozí článek: