Výběrové řízení pro obsazení pozice Strážník Městské policie Tišnov

Výběrové řízení pro obsazení pozice Strážník Městské policie Tišnov

STAROSTA MĚSTA TIŠNOVA

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení pozice Strážník Městské policie Tišnov

Uchazeč musí splňovat předpoklady dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů:

 • Státní občanství ČR,
 • středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou,
 • zdravotní způsobilost k výkonu oprávnění a povinností strážníka dle zákona 553/1991 Sb.,
 • věk minimálně 18 let,
 • bezúhonnost v souladu s § 4a zákona č. 553/1991 Sb.,
 • spolehlivost v souladu s § 4b zákona č. 553/1991 Sb.

Další požadavky:

 • Řidičské oprávnění skupiny „B“, aktivní řidič,
 • tělesná a duševní způsobilost.

Výhodou je:

 • Platné Osvědčení o odborné způsobilosti strážníka obecní (městské) policie,
 • praxe u obecní policie nebo Policie ČR,
 • uživatelská znalost PC,
 • platný zbrojní průkaz sk. D.

Informace k pracovnímu poměru:

Po přijetí do pracovního poměru se uchazeči stávají zaměstnanci Města Tišnova. Pokud nejsou držiteli platného Osvědčení o odborné způsobilosti strážníka obecní (městské) policie, budou zařazeni jako čekatelé do tříměsíčního rekvalifikačního kurzu (nástup duben 2019 nebo září 2019), kde ve Středisku odborné přípravy budou připravováni na povolání strážník. Rozsah výcviku čekatele a strážníka je stanoven vyhláškou MV č. 418/2008 Sb.

Součástí rekvalifikačního kurzu je rovněž výcvik čekatelů k používání služební zbraně
a donucovacích prostředků.

Odbornou způsobilost čekatele ověřuje zkušební komise Ministerstva vnitra formou zkoušky.
Po úspěšném vykonání zkoušky vydá Ministerstvo vnitra Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Zaměstnanecké benefity:

 • Stabilní zaměstnání a finanční jistota,
 • péče o odborný rozvoj, prohlubování a zvyšování kvalifikace,
 • dovolená v délce 5 týdnů,
 • pracovně-lékařská péče,
 • příspěvek na stravování,
 • příspěvek na penzijní připojištění,
 • 3 dny placeného indispozičního volna (sick days),
 • zaměstnanecký program Benefit Plus.

Platové podmínky se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění (platová třída 8, zvláštní příplatek, osobní příplatek, příplatky za směnnost, práci v SO, NE a v noci).

Nástup: v případě strážníka s platným Osvědčením o odborné způsobilosti možno ihned, v opačném případě duben 2019 nebo září 2019. Pracovní poměr na dobu určitou, po zapracování na dobu neurčitou. 

Bližší informace k uvedené pracovní pozici ochotně podá Jiří Sokol, vedoucí strážník MP Tišnov,

tel. 731 127 453, e-mail jiri.sokol@tisnov.cz

 

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO: 28.2.2019

– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  Tišnov

– osobně na podatelnu MěÚ Tišnov do 28.2.2019do 14:00 hod.

 

Obálku označte slovy „Výběrové řízení – Strážník Městské policie Tišnov – NEOTVÍRAT“.

–          V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.

–          K přihlášce připojte strukturovaný životopis, prohlášení o bezúhonnosti a spolehlivosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

–          Před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnova

Další článek:
Předchozí článek: