Ohlédnutí za sportovními úspěchy

Ohlédnutí za sportovními úspěchy

V roce 2018 se naši studenti zúčastnili dvaceti dvou okrskových, okresních i krajských sportovních soutěží pořádaných Asociací školních sportovních klubů, kam patří také sportovní klub naší školy. Jeho činnost podporuje svými dotacemi na nákup sportovního vybavení a pokrytí jízdného i město Tišnov. Na pořádání okresních sportovních akcí se podílela i naše škola, a to organizací „Středoškolského atletického poháru“, florbalu SŠ hochů, futsalu SŠ, florbalu SLZŠ a „Vánoční laťky“. Gymnázium Tišnov zajistilo i konání krajské soutěže ve florbalu hochů „O pohár hejtmana JmK“.

Žáci a žákyně nižšího gymnázia reprezentovali školu v okrskovém kole minifotbalu a šplhu, v okresním kole florbalu, v soutěži ve skoku vysokém „Vánoční laťka“, kde se umístili jako družstvo na 1. místě a atletické soutěži „Pohár rozhlasu“, kde děvčata obsadila 4. místo. Studenti vyššího gymnázia se zúčastnili okresních kol ve florbalu SŠ hochů i dívek, „Středoškolského atletického poháru“, fotbalu SLSŠ, stolního tenisu, středoškolské futsalové ligy, basketbalu a volejbalu. Do krajského finále ve florbalu SŠ postoupila družstva hochů i dívek a shodně se umístila na čtvrtém místě, v „Středoškolském atletickém poháru“ družstvo dívek vybojovalo 5. místo, v basketbalu SŠ skončily basketbalistky na 3. místě
a stolní tenisté na místě pátém.

Do dalšího roku přejeme našim studentům-sportovcům hodně sportovních úspěchů, sportovních zážitků a radosti z dosažených výkonů. Městu Tišnov děkujeme za poskytnuté finanční prostředky a věříme, že nám zachová svou přízeň i nadále.

 

Jana Wágnerová

Foto: Hana Klusková

Další článek:
Předchozí článek: