Děti cvičí se zvířátky, provází je sokolík Pepík

Děti cvičí se zvířátky, provází je sokolík Pepík

I v letošním roce se naše jednota připojila k 3. ročníku celostátního projektu Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Projekt je určen pro děti věkových kategorií 3 až 4 roky, 4 roky až 5 let a 5 až 6 let. Mohou se ho zúčastnit nejen sokolské jednoty, ale také mateřské školy.

V loňském ročníku se k projektu připojilo 150 mateřských škol a 155 sokolských jednot z celé republiky. V naší jednotě se do projektu zapojily děti ze cvičení předškoláků a rodičů a dětí. Na cestě do světa zvířátka provází sokolík Pepík, který zvolil cestu po jednotlivých světadílech. Vlak se skládá z lokomotivy, na které jede Pepík do světa, a z pěti vagónků představujících světadíly. Každá kategorie dětí má soubor pohybových činností podle jejich věku. Jednotlivé pohybové činnosti reprezentují zvířátka s přiřazeným symbolem. Po zvládnutí úkolů dané činnosti si děti vylepí samolepku do svého cvičebního deníčku. Na konci školního roku děti obdrží ještě diplomy a malé dárečky.

Do 3. ročníku je již zapojeno 48 400 dětí, 2 600 pedagogů a 820 mateřských škol, tělocvičných jednot, sportovních oddílů a dětských skupin z České republiky i ze zahraničí.
Pokud se chcete připojit se svými dětmi, navštivte cvičení předškolních dětí ve čtvrtek od 16 do 17 hodin nebo cvičení rodičů a dětí ve čtvrtek od 17 do 18 hodin v naší T. J.

 

Helena Žižlavská

Další článek:
Předchozí článek: