Městská policie chválí i upozorňuje

Městská policie chválí i upozorňuje

Pochvala poctivým nálezcům
Na konci roku 2018 v odpoledních hodinách navštívili služebnu městské policie tři chlapci, žáci tříd 8. B a 8. D ze ZŠ 28. října a přinesli poctivě odevzdat nález. Jednalo se o peněženku s větším obnosem peněz, platebními kartami, doklady a jinými důležitými písemnostmi. Na služebnu je doprovodila žena, které se s nálezem svěřili. Na celé věci by
nebylo nic zvláštního, řeklo by se, ale opak je pravdou. V dnešní době, kdy se ze společnosti pomalu vytrácí poctivost a empatie, je to počin zasluhující pozornost.

Vzhledem k věku chlapců si dovedu živě představit, že by neměli žádný problém vymyslet, jak s penězi naložit. Ale neudělali to a vše poctivě vrátili. Z našich  zkušeností víme, že se ne každý takto zachová. Za to jim patří dík a uznání. Nám se podařilo spojit s majitelkou peněženky a domluvit se s ní na vyplacení nálezného pro poctivé nálezce, současně jsme i my přidali malý dárek. Nálezné bylo chlapcům předáno vedoucím strážníkem v jejich třídách ve škole. My doufáme, že se tito mladíci stanou dobrým příkladem pro ostatní spolužáky.

Poctivě škrábete, nebo patříte mezi tankisty?
Každou zimu je velmi důležitým tématem (ne)odstraňování ledu a sněhu z vozidla před jízdou, především z oken ve výhledu řidiče. Na tento nešvar upozorňujeme záměrně opakovaně, protože situace se každou zimu bohužel opakuje. Zákon na tzv. „tankisty“ s pouhým průzorem vyškrábaným na čelním skle pamatuje. Jedná se o přestupek, za který lze
uložit na místě pokutu do 2 000 korun, nebo v případném správním řízení pak lze uložit pokutu mnohem vyšší, navýšenou ještě o správní poplatek. Hovořit však u tohoto přestupku o pokutě by snad nemělo mít vůbec smysl, protože se jedná o tak nebezpečné počínání, že by mělo být samozřejmé mít výhledové plochy z vozidla vždy čisté.

Přece žádná ušetřená minuta nestojí za pokutu, způsobenou újmu na zdraví člověka nebo zmařený lidský život. Je to volba a odpovědnost každého jednotlivce. Děkujeme proto každému, komu není zatěžko si trochu přivstat a vozidlo před jízdou řádně očistit.

 

Jiří Sokol, Městská policie Tišnov

foto: archiv MěÚ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: