VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pozice                 Referent/ka Odboru správy majetku a komunálních služeb

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pozice Referent/ka Odboru správy majetku a komunálních služeb

Tajemnice Městského úřadu Tišnov

VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení pozice

    Referent/ka Odboru správy majetku a komunálních služeb

 Popis pracovní pozice:

 • Zajišťování kompletní agendy správy nebytových prostor (pronájem, popř. prodej nebytových prostor, kontrola využívání majetku města a hospodaření s ním, výpočet nájemného, jeho úpravy, fakturace nájemného a služeb, zajišťování nezbytných revizí, evidence faktur),
 • zajišťování agendy pojištění majetku a odpovědnosti (spolupráce s pojišťovacím makléřem při uzavírání a změnách pojistných smluv, hlášení pojistných událostí, evidence smluv) a další záležitosti.

Požadavky:

 • VŠ, VOŠ, příp. SŠ s maturitou – vzdělání nejlépe ekonomického směru,
 • Znalost zákonů ve veřejné správě (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů),
 • praxe v oboru správy majetku vítána,
 • znalost práce s PC,
 • ŘP skup. B,
 • morální bezúhonnost,
 • komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a časová flexibilita.

Nástup dle dohody. Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 8 – 9.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 4.2.2019

– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  TIŠNOV,

– písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 4.2.2019 – do 17:00 hod.,

a to v zalepené obálce s textem: „VŘ – referent/ka OSMKS – NEOTVÍRAT“.

 • V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.
 • K přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Informace o náležitostech zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.tisnov.cz v sekci Úřad/ Ochrana os. údajů (GDPR)/obecné informace.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Mgr. Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: