Zvýšení bezpečnosti chodců za pomoci evropské dotace

Zvýšení bezpečnosti chodců za pomoci evropské dotace

Dne 14. listopadu 2018 projednal Programový výbor MAS Brána Vysočiny, z. s., žádosti o podporu předložené ve Výzvě č. 3 MAS Brána Vysočiny – IROP – Infrastruktura dopravy. Výzvu vyhlásila MAS Brána Vysočiny 23. srpna 2018 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Byla zaměřena na zvýšení bezpečnosti chodců v obcích na území MAS Brána Vysočiny. Pro zájemce byla připravena částka 4 210 540 Kč.

Do výzvy byly předloženy čtyři žádosti. Žádost s názvem projektu II/379 Tišnov – zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Brněnské předložilo město Tišnov. V rámci projektu dojde k odstranění bariér na chodnících, k osazení znakových prvků a k celkovému bezbariérovému řešení chodníků, přechodů pro chodce a autobusových zastávek v ulici Brněnské.
Komunikace bude osvětlena nově zrekonstruovaným veřejným osvětlením včetně osvětlení osmi nově vybudovaných či zrekonstruovaných přechodů pro chodce. Požadované výdaje jsou 2 000 000 Kč.

Obec Vohančice předložila dvě žádosti – Výstavba chodníku v obci Vohančice –1. etapa a Výstavba chodníku v obci Vohančice – 2. etapy. Cílem obou projektů je zvýšení bezpečnosti chodců vybudováním nových bezbariérových chodníků podél silnice III. třídy v obci Vohančice. Požadované výdaje činí 1 125 454,89 Kč a 2 000 000 Kč.

Dále předložil žádost městys Deblín, a to s názvem Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Deblín. V rámci projektu proběhne výstavba zcela nových bezbariérových chodníků v místech, kde se žádná pěší komunikace nenachází. Dále budou vybudována místa pro přecházení a přechody pro chodce (včetně jejich nasvětlení). Požadované výdaje 2 000 000 Kč.

Všechny předložené žádosti úspěšně prošly procesem hodnocení. Programový výbor MAS Brána Vysočiny, z. s., vybral k financování projekty města Tišnov a městyse Deblín. Obě žádosti obce Vohančice byly Programovým výborem MAS Brána Vysočiny, z. s., vybrány jako náhradní projekty (z důvodu vyčerpání alokace výzvy projekty vybranými k financování). Žádosti jsou předány k další administraci na Centrum pro regionální rozvoj České republiky.

Petr Šústal, MPA, koordinátor pro IROP, MAS Brána Vysočiny, z. s.

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: