Tišnovská moštárna praskala ve švech

Tišnovská moštárna praskala ve švech

I v roce 2018 využili tišnovští zahrádkáři podzimní sezonu
k moštování ve své moštárně ve Wagnerově ulici v Tišnově.
Vzhledem k časné úrodě bylo moštování zahájeno již 17. srpna.
Kromě toho, že sezona začala dříve, byla velice bohatá na úrodu.
Takové množství ovoce pamětníci za posledních 30 roků nepamatují.
Je asi zbytečné připomínat, že moštárna slouží nejen členům
tišnovské zahrádkářské organizace, ale i všem zájemcům.
Za 27 lisovacích dnů bylo zpracováno 61 825 kg ovoce, převážně
jablek. Vzhledem k celkovému výkonu moštárny bylo zanedbatelné
množství 100 kg hrušek. Při výtěžnosti 60–70 % byla
celková produkce přibližně 40 200 litrů kvalitního jablečného
moštu. Celkem za sezonu bylo obslouženo 799 zákazníků, což
v průměru dělalo 77 kg zpracovaného ovoce na jednoho zákazníka
a návštěvu.
Dle vyjádření mnoha zákazníků je poplatek za moštování
v tišnovské moštárně nejnižší v širokém okolí. Oproti některým
jiným moštárnám mají zde zákazníci také tu výhodu, že mošt
obdrží ze svých jablíček, které si dovezli.
Tišnovští zahrádkáři připravili také již tradiční exkurze v moštárně
pro děti z tišnovských mateřských škol a základní školy.
Těchto exkurzí se zúčastnilo celkem 290 dětí.
Na prosincové schůzi projednal výbor Základní organizace
Tišnov Českého zahrádkářského svazu výsledky práce moštárny
v roce 2018. Poděkoval zejména lisařům, manželům Zahradníčkovým,
a členům výboru př. Hamákovi a Klimešovi, kteří zajišťovali
styk se školkami a mimo to se starali o lisovací techniku.
Pro zlepšení prostředí by do příští sezony moštování měla být
provedena výměna stávající podlahy za protiskluzovou a opravy
odpadů.
Na závěr ještě patří poděkování městu Tišnovu, pod jehož patronací
zahrádkáři tuto činnost provádí.

Miloslav Hamák, vedoucí moštárny ZO Tišnov ČZS

Manželé Zahradníčkovi dokončili poslední úklid v moštárně v této
sezoně. Foto: Josef Ondroušek

Další článek:
Předchozí článek: