VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pozice Referent/ka Odboru správních a vnitřních věcí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pozice Referent/ka Odboru správních a vnitřních věcí

Tajemnice Městského úřadu Tišnov

VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení pozice

Referent/ka Odboru správních a vnitřních věcí

Popis pracovní pozice:

 • Zajišťování chodu podatelny Městského úřadu Tišnov,
 • zajišťování poskytování služeb v rámci systému CZECH POINT,
 • vidimace a legalizace – plnění úkolů obecního úřadu obce s rozšířenou působností stanovené v § 4, písm. a) a b) zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) v platném znění.

Požadavky:

 • SŠ vzdělání s maturitní zkouškou,
 • znalost zákona č. 128/2000 Sb. (o obcích); zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád); zákona č. 21/2006 Sb. (o ověřování), vše ve znění pozdějších předpisů,
 • všeobecná znalost veřejné správy, zejména agend obecního úřadu obce s rozšířenou působností vítána,
 • praxe ve státní správě  výhodou,
 • oprávnění provádět vidimaci a legalizaci vítána,
 • znalost práce na PC (zejména Word, Excel, Internet, e-mail),
 • morální bezúhonnost.

Nástup dle dohody.

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců                   ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 7.

 ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 4.2.2019

– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  TIŠNOV,

– písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 4.2.2019 – do 17:00 hod.,

a to v zalepené obálce s textem: „VŘ – Referent/ka OSVV – podatelna – NEOTVÍRAT“.

 • V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.
 • K přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Informace o náležitostech zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.tisnov.cz v sekci Úřad/ Ochrana os. údajů (GDPR)/obecné informace.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Mgr. Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: