Galerie Josefa Jambora v únoru 2019

Galerie Josefa Jambora v únoru 2019

Současná výstava Souznění s krajinou Josefa Jambora je prodloužena do neděle 24. února, v rámci derniéry se uskuteční v 16 hodin komentovaná prohlídka s kurátorkou
Martou Sylvestrovou.

Od 16. ledna do 24. února v části galerijní expozice prezentujeme výtvarná díla, jež vznikla v roce 2018 v rámci doprovodných programů. Nejlepší práce vyhlásíme a odměníme v neděli 24. 2. v 17 hodin.

Zajímá-li vás osud cyklu barokních obrazů s Výjevy ze života Kristova z chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří, který kolem roku 1770 vytvořil malíř Ignác Raab, navštivte galerii ve čtvrtek 7. 2. v 16.00 hodin, kdy můžete vyslechnout přednášku Mgr. Zuzany Macurové, Ph.D., a akademického malíře Jana Knorra. Osvětlí proces restaurování obrazu Klanění Tří králů Ignáce Raaba, vystaveného zde do 24. února.

V sobotu 23. 2. od 10.00 do 12.30 zveme rodiče s dětmi na výtvarnou dílnu Kouzelná zahrada s Lucií Zamazalovou. Nechte se inspirovat přírodou, která nás obklopuje nejen v galerii skrze obrazy, a přijďte na hravé tvoření. Jaro se nám opět po krůčkách blíží, a tak tématem pro tuto dílnu bude kouzelná zahrada. Rozvíříme barvy, zahrajeme si hry a štětce nezůstanou suché. Těšíme se na setkání!

Máte–li zájem o systematickou přípravu svých dětí k talentovým přijímacím zkouškám na školy uměleckého zaměření, můžete kontaktovat Lucii mailem: clodye24@gmail.com. Přípravka na výtvarné talentové zkoušky bude probíhat pravidelně po domluvě s Lucií přímo v galerii.

Edukační programy
Únorové masopustní veselí bude tématem anglické výtvarné dílny O masopustu v úterý 19. 2. v 17.00 hodin. Jak se řekne masopust anglicky a jak jej slaví například v Anglii? Přijďte a nebojte se rozpovídat anglicky. Naučíte se nová slovíčka a přitom budeme tvořit, tentokráte si z dílny odnesete originální masku na obličej. GJJ nabízí nově dva edukační programy pro školy, věnované žákům všech stupňů:

1) Klanění tří králů od Ignáce Raaba
– studenti se dozvědí o historii obrazu a jeho rekonstrukci, mladší děti si vytvoří loutky na téma biblického vyprávění, starší studenti se zapojí do historické rekonstrukce příběhu a vytvoří nápadité kulisy.

2) Ekokrajiny – představte si kulturní krajinu Vysočiny za sto let. Dokážete své vize popsat a načrtnout? Přes krajinu se dostaneme ke globálním tématům změny klimatu a k problémům v oblasti životního prostředí. Studenti vytvoří scénář a prostorový model ekokrajiny.

Pokračující edukační programy: Malí krajináři a Síla krajiny v nás. Cena edukačního programu: 40 Kč/student. Pedagogický  doprovod zdarma. Délku programu upravíme podle vašich požadavků, nabízíme je též v angličtině. Programy objednávejte do 24. 2. na tel. 730 167 598, lektor.galerie@kulturatisnov.cz.

 

Marta Sylvestrová

Foto: Archiv Galerie Josefa Jambora

Další článek:
Předchozí článek: