VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pozice Referent/ka Odboru životního prostředí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pozice Referent/ka Odboru životního prostředí

Tajemnice Městského úřadu Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice

Referent/ka Odboru životního prostředí

na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti                                                    

Popis pracovní pozice:

 • výkon působnosti vodoprávního úřadu ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou

 působností dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech

a kanalizacích.

Požadavky:

 • VŠ vzdělání – v oboru životního prostředí, popřípadě stavebního směru, 
 • znalost zákonů a příslušných vyhlášek v oboru a ve veřejné správě vítána (zákon č. 128/2000 Sb.;  zákon č. 500/2004 Sb.;  zákon č. 254/2001 Sb.;  zákon č. 274/2001 Sb.;  zákon č. 183/2006 Sb.,    vše ve znění pozdějších předpisů),
 • výborná znalost práce s PC,
 • ŘP skup. B,
 • morální bezúhonnost,
 • flexibilita, komunikativnost, schopnost jednat s lidmi,
 • praxe ve státní správě vítána,
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti nutná do 18 měsíců od nástupu.

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců                   ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10.

Nástup dle dohody.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 11.2.2019

– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  TIŠNOV,

– písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 11.2.2019 – do 17:00 hod.,

a to v zalepené obálce s textem: „VŘ – Referent/ka OŽP – NEOTVÍRAT“.

 • V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.
 • K přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Informace o náležitostech zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.tisnov.cz v sekci Úřad/ Ochrana os. údajů (GDPR)/obecné informace.                                                                                      Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Mgr. Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ

V Tišnově dne 25.1.2019                                                              tajemnice MěÚ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: