Tišnovská pa desátka se „stoletou“ účastí

Tišnovská pa desátka se „stoletou“ účastí

V sobotu 13. října 2018 se uskutečnil
48. ročník pochodu Tišnovská padesátka,
který připravil místní spolek Klubu
českých turistů. Pochod byl zařazen
mezi významné akce jihomoravské oblasti
KČT a v celostátním projektu KČT
„100 let republiky, 130 let v pohybu“
byl v pořadí 98. akcí ze sta nejvýznamnějších
v republice. Společnost VITAR,
s. r. o., opět zařadila pochod do Poháru
zdraví – do seriálu turistických pochodů
pro zdravou rodinu.
Pořadatelé vsadili na osvědčené trasy
a připravili i jeden nový okruh o délce
7 kilometrů jako Toulavý kočárek pro
nejmenší a jejich rodiče. Dlouhodobé teplé babí léto přispělo
ke spokojenosti všech i k rekordnímu počtu 817 registrovaných
účastníků. V sokolovně byla prezence připravena na celou tisícovku,
a tak od časných ranních hodin byl i stánek VITARu
s občerstvením v obležení účastníků. Díky dobré organizaci
a přípravě nebyl problém nápor turistů zvládnout.
Na devět tras od 7 do 50 kilometrů se vydali Tišnováci v počtu
304, z Brna přijelo 173 a z jiných míst 340 osob. Největší
zájem byl tradičně o trasu Toulavého kočárku. Trasa vedla
do míst, kde kdysi stával čs. turisty postavený dřevěný „Jelen“,
cíl pěších túr 30. let na Klucanině, a dále až na tišnovskou rozhlednu.
Na trase děti plnily drobné úkoly. Kočárků jsme napočítali
45 a nejkratší trasu absolvovalo celkem 212 účastníků.
Další hojně navštívená 11kilometrová trasa vedla na Vokounovu
vyhlídku (v budoucnu zde přibude místo s posezením) a dál
na vrchol Květnice; prošlo ji 144 turistů. Okruh 16 kilometrů
vedl až nad Vohančice, Čížky a přes Úsuší, Nelepeč; prošlo tudy
134 účastníků. Celkem 150 pěších bylo na trase 20 kilometrů
přes Pasník, Chytálky a Dolní Loučky.
Proti loňsku byl vyšší zájem o trasu
na 27 kilometrů (53 prezentovaných)
a na 39 kilometrů (19). Prestižní trasu 50
kilometrů údolím Svratky na V. Bítýšku, Níhov, Kutiny a Dolní
Loučky absolvovalo 30 turistů. Na cyklotrasách 28 a 50 kilometrů
bylo 75 jezdců. Statistiku čísel letošního pochodu upřesňuje
účast 218 dětí do 15 let, z toho 109 jich bylo přímo z Tišnova.
Všichni účastníci společně absolvovali pěšky nebo na kolech
více než 15 000 kilometrů!
Děti na sedmikilometrovém okruhu se dočkaly sladké odměny
za splněné úkoly; v cíli si účastníci mohli vyzvednout účastnické
listy a doplnit si je o další razítka pochodu. Zájem byl o nové dřevěné
turistické známky s motivem „Jelena“ i samolepky. Mnozí
se zapojili do celostátní soutěže Stoleté losování, sedm vylosovaných
si odneslo drobné ceny. Podařilo se díky paní Frankeové
zapůjčit album fotografií tišnovských turistů, zachycující akce odboru
i dění kolem původní rozhledny, a v místě startu uspořádat
malou výstavu reprodukcí. V sokolovně, nad kterou byla vyvěšena
symbolická červená turistická značka o velikosti 2×2 metrů,
se promítal po celý den historický dokument z návštěvy T. G. Masaryka
v Tišnově v roce 1928 a dokument o 130leté historii KČT.
A u značky ještě zůstaneme: 28. října byla na Petřínské rozhledně
v Praze vyvěšena největší turistická značka na světě (5×5 metrů),
která bude zapsána do České knihy rekordů.
Dovolte mi, abych poděkoval městu Tišnovu za podporu
a všem spoluorganizátorům z KČT v Tišnově za obětavou práci
dobrovolníků. Dík patří také společnosti VITAR, s. r. o., Rodinnému
centru Studánka, Kavárně Pohoda, Sokolu Tišnov a Reklamnímu
a kopírovacímu centru M. Sikorové. Přičiněním všech
byla letošní Tišnovská padesátka nejúspěšnější v dosavadní
„stoleté“ historii místních turistických pochodů.
Zveme vás na další ročník našeho pochodu. Bude se konat
12. října 2019 a oslavíme společně s vámi devadesát let turistiky
v Tišnově.

Text i foto František Mach, předseda Klubu českých turistů Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: