Co se nám v roce 2018 podařilo?

Co se nám v roce 2018 podařilo?

Rok 2018 byl pro nás všechny v Centru
sociálních služeb Tišnov velmi náročný.
Za úspěch je proto možné považovat,
že se nám vůbec podařilo udržet provoz.
V průběhu roku několik našich zaměstnanců
dlouhodobě onemocnělo. Současně
je stále těžší získávat do sociálních
služeb nové pracovníky. Klienti však potřebnou
péči dostat musí, často jsou na ní
závislí. Stejně jako je potřeba udržovat
domy, uklízet, vyřizovat stále více administrativních
záležitostí. Je třeba ocenit
celý kolektiv za to, že vše fungovalo i se
sníženým počtem pracovníků.
Podařila se nám řada každodenních
úspěchů. Nikdo je nevidí, nenatáčí, obvykle
ani neocení: Zlepšení kvality života
seniora přestěhováním do bytu v DPS.
Vyřešení složité situace rodinných příslušníků,
jejichž babička nebo dědeček
náhle vyžadují náročnou péči. Přímá záchrana
života člověka. A mnoho dalších
situací, s nimiž se běžně setkáváme.
Že si naše pečovatelská služba udržuje
vysokou kvalitu, potvrdila také inspekce
MPSV, která nás letos vůbec poprvé
navštívila. Jedná se o obávanou kontrolu
standardů kvality. Dospěla k závěru, že
poskytujeme službu na výborné úrovni,
což není běžné.
Těší nás také trvalý zájem o bydlení
v domech s pečovatelskou službou. Často
zájemci chodí se slovy, že chtějí jít do našeho
DPS na základě kladných referencí,
které na tišnovský „penzion“ slyšeli.
Bohužel někdy je více slyšet stěžovatele.
Je právem každého stěžovat si na cokoliv,
co se mu nelíbí. V centru chápeme
stížnosti jako podnět ke zlepšení vlastní
práce a jsme rádi, když se problémy řeší
tam, kde vznikají.
V roce 2018 jsme zažili i smutné chvíle.
Dobrovolná úmrtí několika našich klientů
zasáhla jak obyvatele, tak pracovníky
centra. Není snadné smířit se s tím, že
se jedná o svobodné rozhodnutí svéprávné
bytosti, které neovlivníme. Smrt však
k životu patří a naším úkolem je pouze
umožnit, aby život každého, kdo využije
našich služeb, byl důstojný.
Ti, kteří chtějí trávit stáří aktivně, se
i v roce 2018 mohli účastnit různých akcí
a aktivit, které jsme pro ně zajistili.
A co plánujeme v blízké budoucnosti?
Zejména zásadní změnu v pečovatelské
službě, kdy od 1. 1. 2019 budeme nabízet
naše služby všem sociálně potřebným ze
všech cílových i věkových skupin. Za nezbytné
považuji v nejbližších letech vyřešit
zázemí pro pečovatelky. Projekt plánuje
využít bývalou prádelnu na školicí
místnost a prostor, kde by pečovatelky
měly šatnu, kuchyňku a k dispozici vlastní
stoly s počítačem, který ke své práci
také potřebují.
Závěrem bych ráda poděkovala všem
spolupracovníkům za celoroční práci
a těm, kteří vydrželi, i za předchozích
deset roků fungování centra. Našim
sympatizantům za přízeň a těm ostatním
za zkušenost, kterou nás obohatili. Přeji
všem krásné, klidné a bohaté vánoční
svátky!

Jana Wildová, ředitelka CSS

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: