Koho jsme zvolili do městského zastupitelstva 1990–2018

Koho jsme zvolili do městského zastupitelstva 1990–2018

S pravidelným cyklem, v němž jsme mapovali novodobou historii
komunálních voleb v našem městě, se dnes rozloučíme přehlednou
tabulkou všech zastupitelů, kteří byli počínaje rokem
1990 zvoleni k výkonu své funkce na tišnovské radnici.
Jména zastupitelů jsou uvedena v abecedním pořadí a jejich
příslušnost k dané volební straně je vyjádřena barevně. Vždy
po deseti jménech je v závorce uveden dosavadní počet od začátku
abecedy. Bližší vysvětlivky jsou součástí tabulky.
Včetně náhradníků, kteří v průběhu volebního období nastoupili
na místa svých odstoupivších kolegů, obsahuje tahle
„soupiska zastupitelů“ celkem
73 jmen, z toho 55 mužů a 18
žen. Jak jsme uvedli již před
měsícem, „rekordmanem“ je
František Svoboda, který strávil
ve funkci zastupitele celkem
šest volebních období v létech
1994–2018, navíc byl i členem
doplněného poslaneckého sboru
od března roku 1990 do data
konání prvních demokratických
voleb po listopadové změně režimu.
Pět volebních období a část dalšího k tomu má za sebou
druhý v pořadí Karel Švábenský, se začínající pátou čtyřletkou
se na něj nyní dotahuje Karel Souček. Se čtyřmi naplněnými volebními
obdobími následují Petr
Fruhwirt (byl zvolen i popáté, ale
mandátu se bezprostředně po volbách
vzdal) a Jan Filla, více než tři
má na kontě Jaroslav Komprs. Se
třemi naplněnými zvoleními následuje
sedm zastupitelů, přičemž
další dva (Václav Šikula a Radmila
Zhořová) mohou tuto skupinu
doplnit, pokud svoji pozici udrží
až do skončení současného volebního
období. Za zmínku stojí
i fakt, že Jaroslav Kopáček, který
byl členem tišnovského zastupitelstva
v létech 1990–94 za Sdružení
nezávislých kandidátů Tišnova,
se nyní po přestěhování stal
starostou Předklášteří, přestože
na kandidátce hnutí Klášteráci
vstupoval do voleb až z 10. místa.
Zajímavostí určitě je i zastoupení více příslušníků téže rodiny.
Sem patří především Fruhwirtovi; vedle bývalého starosty
z let 1994–2002 byly či jsou členy zastupitelstva i jeho dcery
Veronika Pozděnová a Monika Chlupová Fruhwirtová (a to ještě
pravidelně kandidovala i jejich sestra Michaela Škopíková).
Po jejich bok se řadí například bývalí manželé Brzobohatí, otec
a syn Komprsovi, Vladimír Tichý a jeho dcera Libuše Čermáková
nebo strýc a synovec Dospíšilovi.
V případě dvou zastupitelů
jde pro změnu o potomky někdejších
starostů: Jiří Mouka je
vnukem Antonína Mouky, který
vedl tišnovskou radnici v období
1936–43, Karel Souček pro
změnu synem stejnojmenného
předsedy Městského národního
výboru z let 1976–90. V případě
Součkových sahají volební
rodinné vazby až za hranice našeho
města, neboť paní Helena
Součková, manželka současného
prvního místostarosty Tišnova,
je momentálně starostkou
Lomničky, kde kandidovala
v řadách Sdružení nezávislých
za Lomničku.
V celkem osmi případech se příslušný zastupitel objevil v řadách
nejvyššího městského orgánu postupně v barvách více různých
volebních stran, přičemž
kombinaci Občanské fórum +
ODS do této statistiky nezahrnujeme.
Dvě různá seskupení
reprezentovali Petr Bábor (Věci
veřejné + Sdružení nezávislých),
Monika Chlupová Fruhwirtová
(TOP 09 + STAN, letos neúspěšně
kandidovala ještě za třetí –
NOTa), Jaroslav Komprs (KSČM
+ ČSSD), Tomáš Komprs (TOP
09 + STAN), Zdeněk Melkes
(KSČM + ČSSD), Jan Modrák (Občanské fórum + Sdružení nezávislých)
a Václav Šikula (Hnutí samosprávné Moravy a Slezska
+ ANO 2011), hned trojici volebních
subjektů postupně vystřídal Karel
Fic (KSČM, Strana demokratické
levice, ČSSD).
V květnu 2019 půjdeme k urnám
znovu a pro změnu budeme volit své
zástupce do Evropského parlamentu.
Tyto volby se konají počtvrté
(dosud 2004, 2009 a 2014) a my se
tedy počínaje březnovým číslem znovu
podíváme, jak se v Tišnově v minulosti
volilo…

Václav Seyfert

foto: Jiří Sláma

Další článek:
Předchozí článek: