Naučíme se pracovat i s tygrem v nás: Rodinné centrum studánka

Naučíme se pracovat i s tygrem v nás: Rodinné centrum studánka

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme našim aktivním rodičům, návštěvníkům,
dárcům, sponzorům a příznivcům
za jejich podporu v roce 2018.
Všem přejeme krásné Vánoce a pohodový
rok 2019. Děkujeme také našim mužům
– manželům, partnerům i tatínkům, že
nám ochotně pomáhají s opravami a technickými
záležitostmi.
V novém roce RC Studánka
srdečně zve
Podrobné informace o akcích naleznete
na www.studanka-tisnov.cz nebo na FB.
Na aktivity je třeba nahlásit se předem
na e-mail studanka.tisnov@gmail.com
nebo na tel. 777 706 721. Hlídání dětí
na požádání zajistíme.
1. Cvičení pro těhotné
Skupinové cvičení je vhodné pro ženy
od ukončeného 1. trimestru fyziologického
těhotenství. Cvičební lekce jsou
zaměřeny na protažení a posílení důležitých
svalových skupin, nácvik správného
dýchání, držení těla, na zvýšení kondice
důležité k samotnému porodu. Cvičení
vede fyzioterapeutka Mgr. Martina Šaclová.
Začínáme ve čtvrtek 10. 1. 2019
od 17.00 do 17.45.
2. Zdravá a krásná – cvičení pro ženy
s hlídáním dětí
Zveme všechny ženy na kurz cvičení se
zkušenou fyzioterapeutkou Jaroslavou
Jeřábkovou. Pozornost bude věnována
zejména správnému držení těla. Cílem
je nejen protáhnout tělo, ale naučit ženy
správně cvičit a předcházet tak bolestem
šíjových svalů a beder. Cvičíme ve středu
od 7.45 do 8.30. Začínáme 9. 1. 2019
(20 lekcí).
3. Masáže pro školkové děti
V sobotu 12. 1. 2019 od 9.00 do 12.00
zveme rodiče školkových dětí na praktický
workshop. Cílem je představit masážní
sestavu pro děti jako prostředek
k upevnění pozitivního vztahu mezi rodičem
a dítětem. V teoretické části lektorka
představí účinky masáže na fyzickou
i psychickou stránku dítěte. V praktické
části se účastníci naučí jednotlivé masážní
tahy i to, jak využívat masáže k úpravě
denního rytmu, ke zklidnění dítěte a navození
relaxace.
4. Němčina pro mírně pokročilé
Zlepšete si svou němčinu ve Studánce!
Kurz se zkušenou lektorkou Hanou Homolačovou
je vhodný pro všechny, kteří
se již někdy s němčinou setkali. Výuka
probíhá v malé skupině. Začínáme
ve středu 16. 1. 2019 od 9.00 do 9.45.
Možnost hlídání dětí v Jezírku.
5. Předporodní příprava
Ve čtvrtek 24. 1. 2019 v 18.15 začíná
kurz předporodní přípravy. Základ tvoří
tři setkání s certifikovanou dulou a laktační
poradkyní Martinou Holíkovou
Blahovou, v nichž se budeme věnovat
těhotenství, přípravě na porod, výběru
porodnice, porodnímu plánu, průběhu porodu,
bondingu, šestinedělí, kojení a péči
o novorozence. Čtvrté setkání s fyzioterapeutkou
Mgr. Martinou Šaclovou je zaměřeno
na bezpečné polohování a manipulaci
s novorozencem.
6. Sourozenecké souznění a nesouznění
Zveme vás na celodenní interaktivní
workshop, kterým bude provázet lektorka
MUDr. Taťjana Horká. Pojďme se podívat
na to, jaký vliv na nás měl náš sourozenec,
jak sourozenecké vztahy rodičů ovlivňují
výchovu vlastních dětí, jak reagujeme
na rivalitu, žárlivost, soutěživost v sourozeneckém
soužití a co v nás zanechaly
věty typu „musíš na bráchu/sestru dohlédnout,
jsi starší, větší, rozumnější, musíte
se mít rádi“. Workshop proběhne v sobotu
26. 1. 2019 od 9.00 do 17.00.
7. Jak pracovat s tygrem v nás i v našich
dětech
Zveme vás na zajímavou přednášku manželů
Kopsových, autorů knih s „tygří“
tematikou, která proběhne v úterý 5. 2.
2019 od 16.30 do 19.00. Cílem přednášky
je vysvětlit, jak pracovat s tygrem,
kterého má v sobě každý z nás. Obrazně
řečeno, jak divokého tygra zkrotit nebo
jak spícího tygra probudit, případně jak
tygra v dětech nezahubit.
Adventní sbírka pro potřebné
Ve dnech 12.–30. 11. 2018 probíhala
v RC Studánka adventní sbírka pro potřebné.
Děkujeme všem dárcům za jejich
pomoc. Shromážděné věci a potraviny
jsme předali panu Michalu Kudláčkovi
z Odboru sociálních věcí města Tišnova.
Jeho prostřednictvím se pomoc dostane
k potřebným lidem.
Informace o provozní době
v roce 2019
Pravidelný program ve Studánce začne
opět v pondělí 7. 1. 2019. Těšíme se
na setkání v novém roce!
Rodinné centrum Studánka,
Riegrova 318, Tišnov
www.studanka-tisnov.cz,
www.facebook.com/StudankaTisnov
Aktivity projektu „Rodičovství
jako příležitost“ jsou podpořeny
z dotačního programu Rodina. Jeho
součástí jsou aktivity 1, 3, 5, 6, 7.

Radka Štěpanovská, koordinátorka RC, a Zuzana Kurdiovská, členka spolku

Adventní sbírku pro potřebné převzal pan Michal Kudláček z Odboru sociálních věcí města Tišnova. Děkujeme všem dárcům za jejich pomoc. Foto: Veronika Fajková

Další článek:
Předchozí článek: