Opět nás navštívili Sportovci ze slovenské partnerské školy

Opět nás navštívili Sportovci ze slovenské partnerské školy

Když před několika lety proběhlo první přátelské setkání
v rámci partnerské spolupráce tišnovského gymnázia a Gymnázia
Vojtecha Mihálika v Seredi, nemohli jsme vědět, jak dlouhá
tradice přátelských kontaktů bude zahájena.
Díky finanční podpoře SRP Gymnázia Tišnov a MěÚ Tišnov se
již celou řadu let setkávají žáci i učitelé obou zmíněných škol. V letošním
školním roce jsou organizovány akce především sportovního
charakteru a studenti ze Seredi nás navštívili při příležitosti MDS.
Dne 16. listopadu se konala v našem gymnáziu tradiční oslava
Dne studentstva, při které zástupci jednotlivých tříd soupeřili nejen
ve vědomostních soutěžích v jednotlivých předmětech, ale během
dopoledne se žáci utkali také v soutěžích sportovních. Třídy nominovaly
soutěžící pro již tradičně netradiční soutěže skok v pytli,
běh trojnohý a přetahování lanem. Součty bodů za vědomostní
a sportovní soutěže pak určily výsledné pořadí tříd. Po vyhlášení
výsledků následovala přátelská sportovní utkání se slovenskými
sportovci, hrála se utkání ve volejbale a florbale.
Celé dopoledne se neslo ve velmi veselém a kamarádském duchu,
jednotlivé třídy zvolily tematické převleky, některé z nich si
dokonce připravily krátká vystoupení a vtipné slogany. Mohli jste
tak navštívit němý film, ostrov pirátů nebo potkat businessmany
a bankéře na jejich věčně uspěchané cestě za povinnostmi. Slovenským
přátelům se návštěva u nás líbila a již nyní se mohou tišnovští
žáci těšit, že budou mít příležitost na jaře příštího kalendářního
roku již poněkolikáté navštívit partnerskou školu, kde budou moci
také změřit své síly na poli soutěžního klání.
Gymnázium Tišnov a SRP Gymnázia Tišnov děkují MěÚ Tišnov
za finanční podporu spolupráce partnerských škol.

Jana Rohlinková

Foto: archiv Gymnázia Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: