Galerie Josefa Jambora v lednu 2019

Galerie Josefa Jambora v lednu 2019

Galerie Josefa Jambora
a Muzeum města
Tišnova Vás srdečně zvou v neděli 6. ledna
2019 v 15.00 hodin na Tříkrálové divadlo
a tvoření v galerii, adventní divadelní
příběh pro celou rodinu. Přijďte se
svými dětmi zhlédnout hru Vánoční příběh
aneb Cesta do Betléma, kterou pro
vás odehraje s dřevěnými loutkami Divadlo
Jana Hrubce. Můžete se těšit na biblický
příběh o narození Ježíška tak, jak
se v českých zemích po staletí vypráví.
Uvidíme v něm kromě Ježíška také betlémské
pastýře a anděla, který narození
Ježíše zvěstoval, Josefa s Pannou Marií,
krále Heroda a tři krále.
Navštivte o Tříkrálové neděli divadelně-
výtvarné odpoledne v galerii, kde
si můžete během dne prohlédnout mezi
prvními znovunalezený obraz Klanění tří
králů z chrámu Nanebevzetí Panny Marie
kláštera Porta coeli v Předklášteří. Je dílem
proslulého barokního malíře Ignáce
Raaba a součástí konvolutu Raabových
vzácných chrámových obrazů s námětem
příběhů ze života Ježíše Krista. (Výběr
nejzajímavějších obrazů tohoto cyklu pak
plánujeme představit veřejnosti v adventním
čase roku 2020 poté, co bude
zrealizována náročná restaurátorská
konzervace celého souboru.) Inspirujte
se biblickým divadelním představením
a vytvořte na jeho námět vlastní dílo
nebo loutku, neboť na divadelní představení
naváže od 16.30 do 18.00 hodin výtvarná
dílna s Lucií Zamazalovou. Vstupné
na obě akce je 50 korun.
Od 16. ledna v 17 hodin otevřeme
v galerii výstavu vybraných prací z doprovodných
programů a dílen pro školy
a ze sobotních výtvarných dílen. Nejlepší
práce získají odměny a diplomy. Vernisáž
doprovodí hudební vystoupení.
V úterý 15. ledna 2019 od 17 do 19
hodin můžete navštívit Ekokrajiny – anglickou
výtvarnou dílnu s Radkou Kaclerovou.
Dozvíte se, jak můžeme o svou
rodnou hroudu pečovat. Navrhneme konkrétní
řešení. Přes krajinu se dostaneme
ke globálním tématům změny klimatu
a k problémům v oblasti životního prostředí.
A zakreslíme naše plány do budoucna.
Nezoufejme, do změny se dejme!
Výstava Josefa Jambora Souznění
s krajinou bude prodloužena do 24. února.
Od 16. března se pak v galerii můžete
těšit na výstavu Klenbou – brázdou Adama
Kašpara, letošního absolventa AVU
v Praze. Společně s autorem představí
jeho obrazy, mimo jiné svázané též s krajinou
Tišnovska, v níž se setkávají krajinné
útvary Boskovická brázda a Svratecká
klenba (odtud je odvozen i název výstavy),
kurátorka Galerie JJ Radka Kaclerová.

Marta Sylvestrová

Foto: archiv Galerie Josefa Jambora

 

Další článek:
Předchozí článek: