Inspiro na přelomu roku

Inspiro na přelomu roku

Příchod nového roku je příhodná doba
se zastavit, ohlédnout se za uplynulými
měsíci a udělat si čisto na stole a v našich
myšlenkách. Rok je velmi krátká
doba na velké změny, ale dost dlouhá
doba na neobyčejné zážitky, které u nás
dennodenně prožívají děti. A vězte, že
jsou to zážitky opravdu silné: zažít svoji
první noční hru, poprvé v životě vystoupit
s kytarou na pódiu, najít polodrahokam,
uvařit svůj první džem či odehrát finálový
florbalový turnaj. Napoprvé se to nemusí
vždy vydařit, ale vlastně o to jde, protože
jinak by se vytratila touha poznávat, objevovat
a učit se novým věcem.
Na branky, body, vteřiny se v Inspiru
až tak nehraje. Zato spokojenost, zábava
a kamarádi jsou důvody, proč k nám
rok od roku chodí stále více dětí. A to byl
i rok 2018, kdy do kroužků bylo zapsáno
1 123 účastníků, pobytové a příměstské
tábory navštívilo 430 dětí. Díky kvalitě
nabízených výukových programů se zvýšil
i počet tříd mateřských i základních
škol, které k nám dochází přes školní rok
na tematické interaktivní programy různého
zaměření. Ve spolupráci s místními
organizacemi jsme realizovali nespočet
akcí pro veřejnost. Mou milou povinností
je oznámit, že bylinkovookrasná zahrádka
u Inspira, která byla vytvořena v roce
2016, se od listopadu honosí titulem Přírodní
zahrada. Co to znamená? Nepoužíváme
žádné pesticidy, herbicidy, umělá
hnojiva, nabízíme úkryt volně žijícím živočichům
a staráme se o ni s náležitou
péčí a láskou. I přesto, že je to spíše
zahrádka kapesní, je v jarních a letních
měsících veřejností hojně navštěvována.
Pomaličku se učíme žít v projektové
době, v tomto roce se nám podařilo získat
peníze z dotací Ministerstva práce
a sociálních věcí (MPSV) a Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
na rozšíření našich služeb. Od února jsme
nabídli rodičům službu dětského klubu
(financovaného z operačního programu
Zaměstnanost MPSV) a vyřešit tak rodinnou
logistiku, jak a kde může jejich
dítě strávit čas mezi školou a kroužkem,
kde čekat na rodiče nebo autobus. Dětský
klub je otevřen od pondělí do pátku
od 12.00 do 17.00 pro děti 1. stupně základní
školy. I přes váhavý rozjezd této
služby se letos podařilo kapacitu naplnit.
A co se v klubu děje? Sportuje, čte, kreslí,
hrají se deskové hry, dělají se úkoly či
se jen tak odpočívá.
Druhý dotační titul Šablony financovaný
z MŠMT nám umožňuje využívat
služby školní asistentky, kariérové poradkyně,
pořádání odborných přednášek
za účasti velkých osobností nebo třeba
zafinancovat vzdělávání pedagogických
pracovníků. Naopak zamítavě dopadl
projekt z IROPu na stavbu venkovní
učebny v „zahradě Inspira“. Obrovská
byrokratická zátěž tohoto projektu nám
vzala značně sil a motivace a vyvolala
pochybnosti o systému schvalování.
Chuť do další práce přišla až s morální
i finanční podporou zřizovatele – města
Tišnova. Venkovní učebna se staví a my
věříme, že o její využívání ze stran škol
a zájmových organizací nebude nouze.
Teď si držme pěsti, aby další dotační titul
(tentokrát z Nadace Partnerství – Zelené
oázy) dopomohl realizovat na této
učebně zelenou střechu a vysázenými
keři a stromky oživit její okolí.
A jaké jsou plány do příštího roku?
Začneme pěkně zvesela, a to Kouzelným
karnevalem v neděli 27. ledna, v zimní
náladě nás udrží únorové Ledohry a pak
už se pomaličku přesuneme do typicky
jarních akcí Den Země, Velikonoční dílny
a podobně. Konec školního roku a příchod
léta oslavíme Zahradní slavností
a přes mnoho pobytových a příměstských
táborů se přesuneme do kroužkového
roku, ve kterém opět nebude nouze o novinky.
Velkým tématem, kterým se zabýváme
už v těchto měsících, je (už!) dvacetileté
výročí naší organizace. Těšíme se,
že se na oslavě v září potkáme se všemi
našimi příznivci, dobrovolníky, zaměstnanci,
dětmi a jejich rodiči.
Na závěr bych chtěla moc poděkovat
všem nadšencům, kteří nám pomáhají
s naším pestrým programem, městu
Tišnovu za velkou podporu a spolupráci,
Místní akční skupině Brána Vysočiny
za spolupráci při vytváření projektů.
Všem velkým i malým čtenářům přeji
do nového roku mnoho zdraví, úsměvu
a důvodů se k nám vracet, pedagogům
a lektorům přeji krásné pokud možno bílé
prázdniny plné pohody a veselí.

Ivana Kroutilová, ředitelka

Foto: archiv SVČ Inspiro Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: