Mobilní pódium pro obce Tišnovska

Mobilní pódium pro obce Tišnovska

Mobilní pódium, které podpořila Nadace ČEZ ve výši
300 000 korun, bylo slavnostně pokřtěno předsedou DSO Tišnovsko
panem Ladislavem Tichým dne 1. prosince 2018 v obci
Předklášteří. Důvodem podpořit společnou iniciativu členů Dobrovolného
svazku obcí Tišnovsko k realizaci tohoto projektu
byla nutnost zajistit technické zázemí pro obecní aktivity v 41
členských obcích regionu Tišnovska.
Celkové náklady projektu činily 375 708 korun. Zbylou část
ve výši 75 708 korun financoval svazek ze svého rozpočtu.
Předmětem projektu bylo pořízení kvalitního mobilního pódia
renomované značky NIVTEC o rozměrech 8 × 5 metrů včetně
zábradlí a schodů. Certifikovaný systém Nivtec, který dodala
svazku firma MusicData, s. r. o., představuje rychlý a bezpečný
způsob, jak zvládnout stavbu tohoto profesionálního pódia bez
použití nářadí a spojovacího materiálu. Základem systému jsou
podesty vyrobené z hliníkových profilů a vodě odolné překližky
s protiskluzovým povrchem.
Každoročně se obce potkávají s problémem, jak zajistit bezpečné
a spolehlivé zázemí pro pořádání svých kulturních a společenských
akcí. Tento problém se netýká jen malých obcí svazku
(s počtem do 100 obyvatelů), ale i větších obcí, které se nerady
potýkají s problémy ať už stavby složitých pódii, finanční náročnosti,
tak i celkového nedostatku nabídky tohoto artiklu v průběhu
celého roku. DSO Tišnovsko se proto rozhodlo společně obce
zapojit do projektu, který ulehčí všem účastníkům i pořadatelům
realizovat bezproblémový chod svých obecních akcí.
Více o pravidlech půjčování pódia na webu www.dsotisnovsko.cz.

text i foto Miriam Jedličková

Další článek:
Předchozí článek: