Projektový den „K narozeninám republiky“

Projektový den „K narozeninám republiky“

Dne 28. října 1918 bylo vyhlášeno samostatné
Československo. Ve městech
i v menších obcích se konaly oslavy, slavnostní
průvody a bohoslužby.
My jsme si chtěli toto 100. výročí
vzniku republiky připomenout projektem
„K narozeninám republiky“. Děti si
v tomto programu měly připomenout důležité
situace a symboly, které pro republiku
naši předci vybojovali.
Při zahájení programu si žáci připnuli
trikoloru, zazpívali si píseň „Za 100 let“,
zhlédli kapitolu o vzniku republiky z edice
pro děti s názvem „Dějiny udatného
českého národa“. Potom jsme si povídali
o vzniku naší hymny a společně si
ji zazpívali. Následovně se děti rozdělily
do skupin a postupovaly k jednotlivým
stanovištím. Každý dostal „Občanskou
knížku“ a do ní zaznamenával splněné
úkoly ze všech stanovišť.
Některé z mnoha úkolů:
• Přečti si informace o hymně, poslechni
si ji a slož správně slova, která jsou
rozstříhaná na kartičkách, doplň list
o hymně v občanské knížce.
• Zakresli malý státní znak do občanské
knížky podle předlohy.
• Slož rozstříhanou státní pečeť, pomocí
kružítka dotvoř pečeť v občanské knížce
a doplň vše, co chybí.
• Namaluj co nejpřesněji vlajku ČR a vybarvi
trikoloru v občanské knížce.
• Důležité údaje týkající se naší republiky
spoj s obrázky v občanské knížce.
• Obrázky s prezidenty správně pověs
na časovou osu a přelep si je na časovou
osu do občanské knížky.
V kuchyňce jsme společně pekli dort
a Masarykovo cukroví k narozeninám republiky.
Nakonec jsme všichni na dvorku
školy zasadili malou lípu.
Věřím, že všechny děti si tento projektový
den užily a zároveň se poučily o důležitosti
takových oslav.

Jana Bártlová

Foto: Dana Staňková

 

Další článek:
Předchozí článek: