AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY TIŠNOV

AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY TIŠNOV

Upozorňujeme čtenáře, že od 27. 12.
2018 do 1. 1. 2019 bude knihovna
UZAVŘENA. Opět tu pro Vás budeme
od úterý 2. 1. 2019. Přejeme Vám příjemné
prožití vánočních svátků.
Komentovaná prohlídka výstavy TITANIC
v Brně s Danou Šimkovou
24. 1. 2019 v 8.30
Zažijte nádheru dobových interiérů i hluk
strojoven, dotkněte se osudného ledovce…
S komentářem paní Dany Šimkové.
Výstava představuje několik stovek originálních
exponátů, které byly vytaženy
ze dna oceánu. Dále se pak můžete projít
skutečnými kajutami, salonky i částí
strojovny lodi Titanic. Zajímavý je také
dotek ledovce či možnost vyfotografování
se na přídi lodi. Atmosféru Titaniku
dokonale přibližují věrné rekonstrukce
kajut i francouzské kavárny, ale také
bezpečnostní dveře, telegraf a část kotelny.
Život na Titaniku poznáte z originálních
artefaktů, jako je porcelán, nábytek
a osobní předměty cestujících – šperky,
kabelky, parfémy a oblečení.
Počet míst je omezen, je nutné se předem
přihlásit v Městské knihovně Tišnov
do 14. 12. 2018.
Vstupné + průvodce: Dospělí 280 + 60 Kč
Studenti/senioři 250 + 60 Kč
V případě skupiny 45 účastníků bude zajištěna
doprava autobusem (doplatek na místě
60 Kč/osoba), jinak cesta vlakem. O případných
změnách budeme zájemce informovat.
Pastel
Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou
5.–6. 1. 2019
PASTEL je výborná relaxační záležitost pro
všechny, kdo se nebojí „ušpinit si“ ruce.
Na kurzy PASTELu není třeba mít absolvovanou
TUŽKU ani PASTELKY. Přijít tedy
může úplný začátečník, a přesto si odnese
domů nádherné obrázky plné barev.
Rychlokurz tužka – portrét
23. 3. 2019
Tento rychlokurz je variantou pro ty,
kteří chtějí „ochutnat“ část kreslicích
technik. Láká je vyzkoušet své schopnosti
a dokázat si, že kreslit umí opravdu
každý, dokonce během jednoho jediného
dne. Pokroky jsou neuvěřitelné a pocity
nesdělitelné.
Věnujte netradiční zážitek sobě nebo
svým blízkým. Přihlašovat se můžete
na www.opravdovysvet.cz.
ODDĚLENÍ
PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
Přednáška
Šance pro oči – zlepšení Vašeho zraku
Mgr. Martina Bajerová Šopfová
10. 12. 2018 v 16.30
přednáška a zkrácená ukázková lekce
zdarma
UVOLNĚNÍ A RELAXACE SVALŮ – pouze
tehdy, pokud je naše tělo uvolněné, může
krev v těle volně cirkulovat. Kyslík je
přiváděn do všech tkání. I takto na první
pohled bezvýznamná věc může naprosto
zásadně ovlivnit zdraví našeho těla.
POSILOVÁNÍ OČNÍCH SVALŮ – moderní
doba a způsob života v dnešním světě
zapříčiňují, že naše oči mají velmi omezenou
pohyblivost, nevyužíváme celého rozsahu
možných pohybů. Naše oční svaly
jsou tedy nejen ztuhlé, ale také ochablé.
PRÁCE S DOMINANTNÍM OKEM –
tato problematika je velmi podceňovaná
a taktéž má velký vliv na zrakové schopnosti
našich očí. Určíme si dominantní
oko a vysvětlíme si, do jaké míry přebírá
nad druhým okem své velení.
Rok s prožitkem 2018
Biblioterapie – Marcela Kořínková
6. 12. 2018 v 16.00 (pro děti a rodiče)
a 17.45 (pro dospělé a seniory)
Přijďte zjistit, jak Vám může četba knih
pomoci reflektovat jakoukoliv zátěžovou
situaci.
Jmenuji se Marcela Kořínková, pracuji
jako knihovnice v oddělení pro děti
a mládež Knihovny Kroměřížska. Zde již
šestým rokem praktikuji biblioterapii.
Na setkání v Městské knihovně Tišnov
jsem si připravila pro děti program, při
kterém se budeme bavit o strachu, o tom,
jak ho prožívají, jak s ním lze pracovat
tak, aby dětem co nejméně ubližoval.
Děti budou při setkání interaktivně zapojeny.
Dospělé posluchače blíže seznámím
s pojmem biblioterapie a připravím pro ně
jako malou ochutnávku práci s konkrétním
textem.
Vstupné 50 Kč. Počet míst je omezen.
Vstupenky zakoupíte v Městské knihovně
Tišnov vždy v půjčovní době.
Přednáška
Tišnovsko mezi romanikem a gotikou
– Mgr. Aleš Flídr
11. 12. 2018 v 18.00
Zveme Vás na přednášku pana Aleše
Flídra, autora diplomové práce o klášteru
Porta coeli, který se dlouhodobě věnuje románským
a gotickým památkám v Česku
a působí na Masarykově univerzitě v Brně.
Velká část Tišnovska nepatří ke staré
sídelní oblasti. Jedině v jižní části, kudy
prochází Boskovická brázda, lze nalézt
pravěké či raně středověké osídlení. Většina
okolních kopců byla trvale osídlena
až v rámci vrcholně středověké kolonizace,
na níž se podílel jak zeměpán, tak především
významné šlechtické rody a velké
kláštery. Nejstarší kamenná architektura
se zde objevila v pozdně románském období,
velký rozvoj přinesla ale až raná gotika.
Vedle stojících sakrálních i profánních
staveb nám často podávají svědectví
o bohatosti zdejší středověké architektury
taktéž torza kamenické výzdoby.
Akce probíhá ve spolupráci se Spolkem
Continuum vitae.
Vstupné 50 Kč. Vstupenky zakoupíte
v Městské knihovně Tišnov vždy v půjčovní
době.
ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁ DEŽ
Beseda
Vánoční čas a svět Josefa Lady
3. 12. – 14. 12. 2018
Josefu Ladovi se podařila téměř zázračná
věc, stvořil nám sen o českých Vánocích.
Snad proto si nejkrásnější svátky v roce
nedovedeme bez jeho obrázků ani představit.
V průběhu besedy dětem přiblížíme
zvyky, symboly i lidové pranostiky,
které neodmyslitelně patří k tradiční české
zimě.
Beseda je určená dětem 1.–5. tříd základních
škol a školním družinám. Termíny
besed je třeba předem domluvit.

Edita Hečová

Ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: