Kam v červenci a srpnu

Kam v červenci a srpnu

Otevírací doba o letních prázdninách 2019 – omezený provoz
pondělí, úterý zavřeno
středa 10.00–17.00
čtvrtek zavřeno
pátek 14.00–17.00
sobota, neděle 10.00–17.00
Ve státní svátek 5. 7. (pátek) a 6. 7. (sobota) zavřeno.
Galerii lze ve státní svátky navštívit ve skupinách po objednání na tel. č. 778 498 589.

Prázdninové Art Campy
29. 7. – 2. 8. / Pověsti a mýty
Art Camp s Lucií Zamazalovou / 6–12 let / pondělí–pátek / 9.00–16.30
V tomto týdnu se seznámíme s příběhy starého Tišnova a s dávnými pověstmi a mýty v kraji od Veveří k Pernštejnu. Každý den se ponese v duchu dvou příběhů, na jejichž motivy si zahrajeme spoustu výtvarných her. Celým týdnem tě bude provázet jedna tajemná postava. Která to asi bude?

19. 8. – 23. 8. / SWIST! Krajinou!
Art Camp s Irenou Iškievovou, Radkou Kaclerovou a Martou Sylvestrovou /6–12 let / pondělí–pátek / 9.00–16.30
Na začátku si vytvoříme vlastní deník, skicák, do kterého budeme zaznamenávat své nápady. Během Art Campu budeme pozorovat svět okolo nás a kreslit, malovat, ilustrovat tužkou, uhlem, pastelem, štětcem… Společně vybereme nosné nápady a návrhy, ze kterých vznikne cyklus obrazů, tisků, koláží.

Boom! Grrr!! Bang!!! A vše se hýbe?
Tvorba Ateliéru Komiks a ilustrace pro děti doc. Barbary Šalamounové
K záměru představit v Galerii Josefa Jambora práce studentů a pedagogů výtvarného ateliéru, v němž se lze vzdělávat v oboru ilustrací a komiksu, mě přivedl dlouhodobý zájem o oblast populární kultury a knižního designu. Od přelomu padesátých a šedesátých let minulého století jsou ilustrace a komiksová tvorba svébytnými, svobodně se rozvíjejícími uměleckými obory, v nichž čeští a slovenští tvůrci dosáhli významných mezinárodních úspěchů. Patří k nim  nejprestižnější světové ocenění – Cena Hanse Christiana Andersena, udělovaná IBBY (International Boarf on Books for Young People) každé dva roky spisovatelům a ilustrátorům literatury pro děti. Mezi její nositele patří Jiří Trnka (1968), Dušan Kállay (1988), Květa Pacovská (1992) a Petr Sís (2012). Jak ukázala výstava High and Low: Modern Art and Popular Culture, uspořádaná v roce 1991 Muzeem moderního umění v New Yorku, patří fenomén ilustrace a komiksu mezi žánry, jež náleží k pozoruhodným inspiračním zdrojům současného umění.

Výběrem tématu výstavy zaměřeného na reprodukovatelné umělecké artefakty galerie zohledňuje také skutečnost, že od roku 2005 sousedí s městskou knihovnou, s níž druhým rokem spolupracuje na společných programech a současně také sdílí v přízemí společný prostor s tišnovským knihkupectvím Vladimíry Raškové. Galerie Josefa Jambora v Tišnově je zde součástí kulturní energií nabitého prostoru, v němž se snoubí zájem o literaturu a její výtvarné aspekty.

Ateliér Barbary Šalamounové, který se otevřel v roce 2011 na FUD ZUČ v Plzni, se zatím jako jediný v České republice programově věnuje studiu a výuce komiksu. Jak dokládají vystavené práce, navazuje tvorba ateliéru na svébytnou aktuální podobu ilustrací a komiksů, jimž se ve ztvárnění nekladou žádná omezení. Studentům se zde otevírá široké pole působnosti a nabytí znalostí, z nichž mohou čerpat jak na poli volné grafiky, knižního umění, autorské, umělecké a pop up knihy, volných uměleckých artefaktů, tak i animovaného filmu, tvorby loutek, a dokonce i reklamy. Výstava soustřeďuje vedle několika ukázek tvorby Barbary Šalamounové a asistentky ateliéru Marie Kohoutové aktuální podobu komiksů, ilustrací a objektů absolventů a současných studentů ateliéru. Naleznete na ní knihy, které nejsou jen z papíru, prostorové ilustrace, skříňové světy, počítačovou hru, interaktivní ilustrované skládanky,  domalovánky, fotosky a jiné pozoruhodnosti. Představuje médium komiksu, ilustrace a knižního umění s přesahy do jiných výtvarných oborů. Navazuje na fenomén tzv. pop up objektů, jimž světovou proslulost na poli knižního umění vydobyl svými publikacemi Vojtěch Kubašta. Směřuje k realizačně náročným knižním objektům, kterým otevřel prostor k vydavatelsky ojedinělým počinům na počátku devadesátých let zájem zahraničních nakladatelů o uplatnění talentu Květy Pacovské ve vytváření prořezaných zrcadlových, taktilních a hravých knižních artefaktů.

Fenomén české ilustrace a komiksu, jak ho ve svém pedagogickém působení a tvůrčím uvažování pojímá ve svém ateliéru Barbara Šalamounová, mění naše zažité uvažování o reprodukovatelném umění. Současné ztvárnění knihy, pojetí ilustrací a tvorba komiksu jsou v konceptu ateliéru nezávislým uměleckým aktem, jedinečným počinem, příkladem uměleckých kreací. A to přesto, že se jedná o reprodukovatelná díla, jež si mnohdy teprve hledají cestu k budoucím nakladatelům. Práce na výstavě využívají moderních technologií, hledají nová výtvarná řešení, překračují zažité postupy a zaujímají tak post uměleckých solitérů. Vycházejí z jedinečné hodnoty ilustrace a komiksového díla jako neopakovatelného fenoménu při formování estetických a etických hodnot poznání a tvůrčí imaginace.

Marta Sylvestrová

Foto: Andrea Bratrů Velnerová

Další článek:
Předchozí článek: