Vítání nových občánků města Tišnova

Vítání nových občánků města Tišnova

Dne 19. října 2018 byly slavnostně přivítány
děti narozené na jaře roku 2018:
Antonín Odehnal
Sofie Šikolová
Václav Motyčka
Zuzana Šikulová
Tea Melousková
Adéla Valentová
Matěj Kobza
Ema Havelková
Anita Petrželková
Ema Valentová
Vojtěch Pavlíček
Valerie Boldiová
Adam Kašparec
Jakub Komárek
Dne 9. listopadu 2018 byly slavnostně přivítány
děti narozené v létě roku 2018:
Ema Borková
Zuzana Kempová
Marek Neča
Štěpán Špaček
Jakub Mařík
Matyáš Danihel
Nela Řádková
Eliška Veselá
Alexandra Ondrová
Christian Částka
Adéla Pospíšilová
Eva Pospíšilová
Dominik Kopřiva
Žofie Mičulková
Marianna Balášová
Dětem i jejich rodičům přejeme krásný
a spokojený život ve městě Tišnově.
Další slavnostní obřady vítání občánků proběhnou
v prosinci 2018 (rodičům dětí budou
v dostatečném časovém předstihu zaslány
pozvánky).

Dagmar Dvořáková, tajemnice
Komise pro občanské záležitosti
Rady města Tišnova

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: