Moravská hvězda – neznámý symbol Vánoc

Moravská hvězda – neznámý symbol Vánoc

Vánoce máme neodmyslitelně spojené
s betlémskou hvězdou, která ukazovala
třem mudrcům cestu k místu narození Ježíše
Krista. Vedle ní existuje ještě jedna
vánoční hvězda. Ač nese přízvisko moravská,
není u nás příliš známá.
Moravská hvězda na první pohled působí
jako ježek. Základ tvoří symetrický
mnohostěn nazvaný rhombicuboctahedron.
Z tohoto mnohostěnu vyrůstají
paprsky vytvořené sedmnácti čtyřbokými
a osmi trojbokými jehlany. Vznik hvězdy
je spojen s moravskými bratry, kteří v 18.
století z náboženských důvodů hromadně
opouštěli České království a utíkali
do protestantské ciziny. Část z nich nalezla
azyl na panství hraběte Zinzendorfa
a nedaleko města Žitavy založila obec
Ochranov. Sama hvězda nevznikla cíleně
jako symbol Vánoc; původně se jednalo
o pomůcku pro výuku matematiky a geometrie,
která měla rozvinout prostorovou
představivost žáků.
První doložená zmínka o moravské
hvězdě pochází z roku 1821. Žáci v obci
Niesky pro oslavy 50. výročí existence
moravské školy vytvořili hvězdy jako dekorativní
osvětlení budovy školy. První
doklad o moravské hvězdě jako vánoční
ozdobě pochází z roku 1867, kdy ji bývalý
žák nieskovské školy vyrobil pro svoje
rodiče v Ochranově. Z Ochranova se pak
díky misijní činnosti moravské církve šířila
hvězda do celého světa. S moravskou
hvězdou se tak můžeme setkat v Severní
Americe, západní Indii, Grónsku nebo jižní
a východní Africe. Postupně se stala
symbolem adventu a společně s adventním
věncem představuje první vánoční
výzdobu. Hvězda se vyvěšuje od první adventní
neděle do Tří králů. Veřejně vyvěšenou
moravskou hvězdu můžete spatřit
třeba nad vstupními dveřmi kostela Jana
Amose Komenského v Brně.

text i foto David Vávra, člen Českobratrské církve evangelické

Další článek:
Předchozí článek: