Duchovní správa v Kronice města Tišnova

Duchovní správa v Kronice města Tišnova

Kronika města Tišnova byla založena
17. července 1957. Prvním počinem Josefa
Dvořáčka, kterého městská rada pověřila
jejím vedením, byl výpis všech důležitých
událostí od první zmínky o Tišnově
až do konce roku 1956. Použil k tomu
různé dostupné prameny, mezi něž nepochybně
patřila především farní kronika.
Za chronologickým popisem klíčových
momentů dějin města následuje v Kronice
města Tišnova speciální kapitola nazvaná
„Duchovní správa“. Podívejme se,
co se v ní píše.
Kostel
Farní kostel, zasvěcený sv. Václavu,
o němž děje se zmínka již roku 1239,
kdy olomoucký biskup Robert věnoval
klášteru tišnovskému patronát tohoto
kostela. Kostel byl často měněn přístavbami
a opravami po častých požárech
a také přibýváním obyvatelstva. R. 1817
měl kostel 3 oltáře s obrazy sv. Václava,
Jana Nepomuckého a sv. Vavřince. Obraz
sv. Václava maloval brněnský malíř
František Werner. V polovině 19. století,
za faráře Josefa Fettra, byla prodloužena
loď chrámová o 10 metrů a tím spojena s věží, která stála do té
doby o samotě, dále byly pořízeny nové varhany a v dolní části
věže byla upravena místnost pro Boží hrob, celý kostel byl
vydlážděn kehlheimskými plotnami. Obraz na hlavní oltář maloval
vídeňský malíř Dollinger. Obraz tento daroval kostelu tišnovský
rodák Dr. Jan Dvořáček, vídeňský advokát. Také obraz
sv. Cyrila a Metoděje na bočním oltáři nechal namalovati týž
Dr. Jan Dvořáček ve Vídni. Oltář tento byl zbudován na starém,
mramorovém podstavci, který kostelu daroval klášter. Kostel
má pozlacenou stříbrnou monstranci z r. 1520. Ve věži bývaly
3 zvony: jeden o váze 12 q z r. 1672 byl ulit Davidem Lenerem,
druhý o váze 7 q také z r. 1672 a třetí o váze 3 q z r. 1784. Dva
zvony (sv. Václav a sv. Antonín) byly 7. března 1917 odvezeny
k válečným účelům. V r. 1956 byly pořízeny nové 2 zvony od fy
Kovolit z České. Ke kostelu jsou přifařeny: Tišnov, Hradčany,
Březina, Lomnička, Železné, Závist, Vohančice. Matriky byly zde
založeny r. 1680, shořely však při požáru r. 1822.
Hřbitov
Až do r. 1836 nacházel se hřbitov okolo kostela. V r. 1831 byl
zřízen nový hřbitov na Hrádku, nedaleko kostela. Byla koupena
zahrada p. č. 383a o výměře 1029 5/6, patřící Tomáši Vaníčkovi.
Zahrada tato stála 330 zl. k. m. Později byl hřbitov rozšířen
o zahradu p. č. 383b o výměře 1029 5/6, patřící Marii Hultové,
a stála 650 zl. dle tržní smlouvy z 31. 3. 1871. Starý hřbitov byl
r. 1892 proměněn v park.
Špitál
Špitál stával v místech mezi kostelem
a chlapeckou školou, bylo v něm umístěno
až 12 chudých. Původní špitál, zvaný
„Špitálek“, byl založen od pánů z Kunštátu
na počátku XIV. století, stával v místech,
kde silnice protíná železniční trať
u klášterského mostu, a byl zbořen při
stavbě dvoukolejné dráhy.
Kaple sv. Anny
Kaple sv. Anny byla postavena r. 1713
tišnovskými občany. Stávala poblíže starého
Hradčanského nádraží. Kaple měla
původně 1 oltář, r. 1728 pořídil do ní měšťan
tišnovský Karel Machovský ještě dva
oltáře. R. 1782 byla kaple zbořena a jmění
její bylo odevzdáno náboženskému fondu.
Fara
Fara nachází se u kostela. Stávala
v Tišnově již r. 1239, kdy patronát její
darovala Konstancie panenskému klášteru
tišnovskému. Fara vyhořela r. 1668,
1707 a 1822.
Duchovní správci
R. 1328 farář Jan, r. 1353 Jindřich, 1447 Jan, 1469 Prokop,
1474 Václav, 1519 Václav, 1556 Petr, 1560 Alexej (podával pod
obojí), 1567/72 Jan Hradecký, 1572/80 Jan z Tinice, 1580/82
Petr Mohelnický, 1590 Stanislav Poruba, 1595 Adam Ganzer,
pak nekatoličtí faráři, až r. 1615 katolický farář Jan, 1630 Matěj
Pekárek, 1632 Martin Regulinus, 1633 Pavel Surprius, 1640
Jiří Lašota, 1645 Bartoloměj Wostecký, 1658 Gerardus z Oseku,
1658 Benedikt Hettler, 1659 Vojtěch Gams, 1683 Dr. Robert
Motaček, 1683 Martin Hliněnský, 1687/1710 Bernard Nabinger
(rodák tišnovský), 1710/21 Andreas Zeilinger, 1732/36 Martin
Jöckel, 1737/43 Albert Rabmann, 1743 Samuel Budetius,
1744/86 František Benedikt Mottl, 1788/95 František Pávek
(rodák tišnovský), 1796/1817 František Sigmund Koudelka,
1817/37 Jan Penninger (rodák tišnovský), 1837/78 Josef Fetter,
1879/90 Ondřej Haas, 1890/95 Jan Buchal, 1895/1937 Ludvík
Čermák, 1938/41 František Hála, 1941/58 Josef Válka.
Desátek ze všeho druhu obilí dostával farář: z Drásova od 26
sedláků, ze Všechovic od 15 sedláků a 14 kolonistů, ze Železného
od 22 sedláků, z Březiny od 3 sedláků, z Jamného od 8 sedláků,
z Rohozce od 17 sedláků.
Ředitelem kůru (organistou) býval zdejší učitel. R. 1672 dostával
od Tišnova 14 zl. ročně. Každou neděli a svátek dostával
od faráře oběd, v půstě dostával oběd střídavě od měšťanů nebo
7 kr. místo oběda.

podle textu kroniky zpracoval Václav Seyfert

Foto: Text městské kroniky je doplněn výtvarnými
pracemi Karla Formánka. Kapitola o duchovní
správě je uzavřena obrázkem Pohled
z kostelní věže.

Další článek:
Předchozí článek: